realitat

CCOO denuncia l'extrema situació de risc de Correos

CCOO, sindicat majoritari a Correos, crida l'atenció sobre l'extrema situació de risc en què es troba l'empresa pública i el servei postal públic prestat als ciutadans, després de rebre, el 2017, 52 milions d’euros (dels 180 que rebia en anys anteriors), una retallada de més de dos terços respecte a exercicis pressupostaris anteriors.

L'Executiu no només ha aplicat una brutal retallada en el finançament públic, sinó que deu a l'empresa 260 milions d’euros. A la retallada econòmica, s'hi suma la falta d'un pla estratègic des de fa més de mig any i l'absència de suport polític, amb un pla de prestació del servei postal universal pendent de definir des de fa deu anys, una situació que CCOO titlla de lamentable i insostenible pel creixent deteriorament de la prestació d'un servei públic al qual el Govern està abocant Correos, per la insuficiència de plantilla (17.000 des del 2007, 2.000 a la província de Barcelona), la precarització d'ocupació i la desregulació de les condicions laborals. El sindicat respondrà a aquesta agressió amb un procés gradual i creixent de mobilització i accions parlamentàries al llarg del 2018 a tot l'Estat perquè l'Executiu rectifiqui.

El Govern, a través del Ministeri de Foment, ha aplicat en el debat polític en els pressupostos generals de l’Estat (PGE) 2017 una retallada de gairebé 130 milions d'euros al finançament del servei postal universal, que deixa la quantia en uns ridículs 52 milions d'euros, un finançament amb el qual Correos assumeix el cost deficitari d'un servei públic que cap operador privat presta i del qual s'estan veient privats milions de ciutadans de l'àmbit rural, de zones no urbanes, amb la pèrdua de qualitat en la prestació del servei públic en tots els àmbits.

Segons dades del Tribunal de Comptes, l'Estat deu a Correos prop de 260 milions d'euros, consignats en els PGE i pendent de liquidar en concepte de finançament d'anys anteriors a la retallada.

Finalment, CCOO recorda que la plantilla de Correos s'ha reduït en 17.000 treballadors des del 2007 (2.000 a la província de Barcelona), la retallada més àmplia del sector públic, amb una pèrdua del 14% de poder adquisitiu des del 2010 i amb una progressiva imposició d'un model d’ocupació low cost amb milers de llocs de treball a temps parcial, minijobs de jornades de quatre hores dos dies a la setmana, i amb una precarització de l'ocupació sense precedents en el sector públic.

A la província de Barcelona, la inacció política i la retallada en el finançament s'està palesant en una insuficient plantilla en carteries, oficines, servei d'urgents, centres de tractament... Els efectes són la sobrecàrrega de treball i la pèrdua de qualitat en el servei postal públic prestat als ciutadans per la manca de reposició d'ocupació. Els casos més evidents a la província són les comarques amb més extensió geogràfica i menys densitat de població, com les comarques del Bages, el Berguedà, Osona i l'Anoia, per citar algunes, que tenen una població en conjunt al voltant del mig milió d'habitants, que es quedarien sense servei públic.

Davant el que el sindicat considera una extrema situació de risc per a Correos, i davant l'absència de mesures del Govern després de la insistència per part del sindicat en la necessitat d'activar iniciatives per revertir la situació, CCOO ha anunciat que iniciarà el primer trimestre de l'any un procés de mobilització que, si cal, prolongarà durant tot el 2018 en demanda de finançament per al servei postal públic, d'una empresa econòmicament viable i d'un model d'ocupació amb plantilla suficient, estable i amb ocupació de qualitat i regulat.

Font: Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*