realitat

La PAH es mobilitza en defensa d'una nova llei d'habitatge

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha posat en marxa una important mobilització en defensa d'una nova Llei d'Habitatge que garanteixi l'exercici real del dret a un habitatge digne. La Llei de d'Habitatge de la PAH consta de 5 punts principals.

1. DACIÓ EN PAGAMENT RETROACTIVA
Mecanismes de segona oportunitat per a concedir la dació en pagament i la condonació del deute.
Inembargabilitat de l'habitatge habitual d'avaladors.
Eliminació de clàusules abusives i compensació econòmica per aquestes.
Derogació de la responsabilitat il·limitada dels deutors hipotecaris.2. LLOGUER ASSEQUIBLE I ESTABLE
Reforma de la LAU per donar seguretat i estabilitat.
Ampliació a un mínim de 5 anys i / o fórmules en les quals el contracte només es pugui rescindir en casos concrets d'urgència.
Establir un marc de regulació dels preus que correspongui als ingressos de la població
3. STOP DESNONAMENTS
Moratòria sobre desnonaments de primer i únic habitatge.
Transparència en la cessió de crèdits a fons de titulització.
Obligació de bancs i grans forquilles d'habitatge d'oferir el lloguer social a les famílies afectades abans d'executar un desnonament.
Ajudes a pagar el lloguer quan el propietari és un petit tenidor.
Obligatorietat de l'Administració pública a oferir reallotjaments fins i tot davant casos d'ocupació.
Assegurar el Dret d'Arrelament en els reallotjaments, oferint al mateix municipi i barri.
Obligatorietat de l'Administració pública a oferir reallotjaments fins i tot davant casos d'ocupació.
Assegurar el Dret d'Arrelament en els reallotjaments, oferint al mateix municipi i barri.4. HABITATGE SOCIAL
Mobilització d'habitatge buit mitjançant la cessió obligatòria.
Incrementar el parc públic d'habitatge.
Lloguers Socials no superiors al 30% dels ingressos de la unitat familiar.5. SUBMINISTRAMENTS GARANTITS
Principi de Precaució: garantia de no tallar els subministraments bàsics d'aigua, llum i gas sense abans tenir informació sobre la situació de les afectades.
Tarifa Social: pagament en funció de la capacitat adquisitiva.
No assumir els deutes amb recursos públics, obligant a les subministradores a què assumeixin el cost de les famílies que no puguin pagar.

Font: PAH

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*