realitat

CCOO alerta que el 2018 s’inicia amb més de 420.000 persones que cerquen feina sense èxit

El sindicat alerta que el 55,8% de la desocupació és femenina, mentre que la lenta recuperació és, sobretot, masculina.

El mes de gener de 2018 deixa una xifra de 422.866 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 6,8% (31.057 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.476.528 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 7,5%.

Respecte el mes anterior, l’atur registrat ha incrementat en 4.848 persones aturades (1,2%). La població menor de 25 anys registra un augment de 2.390 joves sense feina (8,9%) respecte el mes de desembre i fa que a Catalunya hi hagi un total de 29.181 joves que cerquen feina sense èxit.

Es redueix l’atur respecte el 2016 en un 6,8% però, tot i la disminució, Catalunya té més de 420.000 persones que cerquen feina. Cal tenir present que tant l’efecte desànim com la no renovació de la demanda d’ocupació expliquen part de la reducció de les xifres d’atur.

ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES

Respecte el 2017, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 14,6% i 6.253 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 12,7% i 7.016 persones menys, els serveis ho fan en un 5,4% menys i 17.019 persones; finalment, l’agricultura ha reduït l’atur en un 5,2% i 572 persones menys.

Respecte el mes anterior, només la construcció redueix el nombre de persones sense feina, concretament ho fa en un 3,2% i 1.205 persones menys. Per contra, l’atur ha augmentat en el sector serveis en un 2% i 5.906 persones més i en la indústria en un 0,2% i 92 persones més.

Totes les províncies redueixen les xifres de l’atur interanualment: la reducció més significativa la presenta Barcelona amb un 7,5%, seguida de Girona (-5,7%), Lleida (-5,2%) i Tarragona (-4,6%).

Respecte el mes de desembre, puja l’atur a totes les demarcacions. Tarragona és la província que encapçala l’increment més destacat amb un 2,4%, seguit de Lleida amb un 1,8%, Barcelona amb un 1% i Girona amb un 0,6%.
Es redueix l’atur a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*