realitat

CCOO denuncia la greu precarietat laboral en els serveis públics

El sindicat ha elaborat un informe, el qual us adjuntem en la notícia, on exposa el greu risc per a la salut de les empleades i empleats públics que està suposant la política d'austeritat i retallades en el sector públic i que ve condicionada fonamentalment per la creixent pèrdua de recursos humans.

En aquest informe es reclamen mesures preventives com l'avaluació de riscos laborals on s'estableixi, per un costat, quina és la càrrega de treball saludable en cada unitat administrativa i, per l’altra, un increment de recursos humans que impedeixi l'augment d'accidents laborals en el sector públic garantint la salut laboral al seu personal.

La precarietat del sector públic ha estat una constant des del desencadenament de la crisi del 2008, i s'ha intensificat a partir de l'any 2011, quan la pèrdua d'ocupació pública es fa més evident.

Com reflecteix l'informe, la precarietat del sector públic ha incidit directament sobre la salut de les treballadores i treballadors, ja que ha suposat un augment exponencial de la càrrega de treball i que ha tingut una conseqüència immediata sobre la multiplicació d'accidents amb baixa relacionades amb el sobreesforç físic i mental.

El percentatge d’aquests sobreesforços en relació amb el total d'accidents en jornada de treball amb baixa ha anat incrementant progressivament, passant d'un 28,4% sobre el total l'any 2000 al 38,9% de l'any 2015. Segons dades de l'Instituto Nacional de Seguridad, Salut y Bienestar en el Trabajo, l'activitat on més sobreesforços es produeixen és a l'Administració pública i defensa, amb un 9,1%, i en tercer lloc a les activitats sanitàries, amb un 5,9%.

El sector públic, com es detalla al llarg de l'informe de CCOO, ha sofert un intens procés de deterioració de l'ocupació, el qual està caracteritzat per una pèrdua aguda de llocs de treball, per un augment rellevant de la temporalitat d'aquest i per un preocupant envelliment de les plantilles, dades que apareixen reflectides de manera detallada al document.


De l’últim estudi de l'EPA (4T/2017), s’extreuen les dades següents:

- L'envelliment de les plantilles a les administracions públiques segueix en augment: el 42,3% de les treballadores i treballadors tenen més de 50 anys. En canvi el col·lectiu dels menors de 30 anys solament representa el 6,3%.

- La temporalitat també es dispara: de les 88.600 noves contractacions que s'han produït en l'últim any, el 67,5% són de tipus temporal. Això fa que la temporalitat passi d'un 22,8% el 2016 a un 24,1% el quart trimestre del 2017, un punt percentual i tres desenes més.

- Cal assenyalar, també, que les taxes de temporalitat entre les dones es mantenen en gairebé deu punts per sobre dels homes (en el quart trimestre, 28,4% enfront del 18,6%), amb la qual cosa la precarietat en el sector públic té també un biaix de gènere.

“Amb una ocupació pública caracteritzada per l'envelliment i la temporalitat de les plantilles, i la pèrdua tan elevada de recursos —en el quart trimestre del 2013 es van destruir més de 341.000 ocupacions—, la salut laboral s'ha convertit en una mera declaració d'intencions. És una víctima més de la crisi i de les polítiques d'austeritat del Govern”, assenyalen des de l'Àrea pública de CCOO.

L'augment dels accidents de treball amb baixa, els accidents in itinere i les malalties professionals coincideix amb els anys més intensos de la crisi i amb les polítiques de retallades i ajustos sobre les administracions, les quals adquireixen una major gravetat des de l'any 2012. Segons les últimes estadístiques d'accidents de treball consolidades, publicades pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social, l'any 2016 continua l'increment, tant en el total d'accidents produït durant la jornada laboral com en els que tenen lloc in itinere, que es dispara de 70.578 accidents totals en el sector públic l'any 2012, a 84.345 en el 2016, la qual cosa suposa un augment d'un 20%.

Per a CCOO és summament inquietant que el Govern i les diferents administracions hagin permès una deterioració tan rellevant del sector públic en els últims anys, disparant-se la sinistralitat laboral de manera alarmant. Els poders públics, com a màxims garants de la seguretat i salut, tenen el mandat legal de possibilitar una organització del treball saludable, i així l'hi exigim i seguirem exigint l'estricte compliment de la legislació en matèria de salut laboral.

Us adjuntem l'informe en l'enllaç següent:

Informe en PDF

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*