realitat

El Consell d'Europa amonesta Espanya per no tenir un òrgan contra el racisme

El Consell d'Europa urgeix en un informe a Espanya a crear "amb caràcter urgent" una oficina per lluitar contra el racisme. Espanya només té una institució menor depenent del Ministeri de Sanitat, la web del qual no s'actualitza des del 2015.

L'informe avalua negativament els esforços contra la discriminació a Espanya i assenyala, entre d'altres, l'absència de mesures per integrar els immigrants i la segregació dels nens gitanos.

A Espanya, només hi ha el Consell per a l'Eliminació de la Discriminació Racial o Ètnica, creat el 2009 i dependent del Ministeri de Sanitat.

L'informe del Consell d'Europa critica que aquest organisme "hagi quedat pràcticament sense activitat". Dels 47 estats que formen el Consell d'Europa, únicament San Marino manca d'una figura independent contra la discriminació a part d'Espanya.

L'ONU també renya Espanya per la desprotecció a la infància


El Comitè dels Drets de l'Infant de l'ONU també ha expressat recentment la seva "seriosa preocupació" per la baixa inversió que Espanya realitza en protecció de la infància.

"Aquesta inversió va ser inadequada per a pal·liar l'impacte negatiu de la greu crisi econòmica i social que va començar el 2008, incrementant els nivells de pobresa i desigualtat", assenyala l'ONU.

Aquesta és una de les conclusions de l'informe sobre el compliment a Espanya de la Convenció dels Drets de l'Infant que l'ONU va enviar al Govern després d'examinar les seves polítiques.

Segons l'informe, és especialment greu "l'impacte negatiu de les retallades en inversió pública per a la implementació de la Convenció, particularment en nens amb discapacitats o en situació de marginalitat (...) i especialment en educació, sanitat, habitatge i protecció social".

"El Comitè està seriosament preocupat perquè els indicadors d'exclusió social, pobresa i desigualtat s'han incrementat mentre la inversió en mesures de protecció social de la infància continuen molt per sota de la mitjana europea", assenyala el document.

Diu que resulta "a més preocupant" l'impacte "negatiu" que ha tingut la crisi econòmica en els sistemes de protecció social, que han resultat insuficients per respondre amb prestacions als nens i les seves famílies, "especialment en el nivell autonòmic", on hi ha "casos de nens vivint en barraques i infravivendes, especialment de l'ètnia romaní i d'origen migrant".

És per això que el Comitè "urgeix a Espanya a prendre mesures perquè totes les comunitats autònomes realitzin una avaluació integral de les necessitats pressupostàries de la infància per tal de redistribuir els recursos per respondre correctament als drets dels infants i incrementar els destinats a educació i provisió de serveis públics".

Font de la informació: Sputnik

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*