realitat

CCOO alerta que les dones redueixen les xifres de l'atur a un ritme molt inferior al dels homes

El sindicat considera que "tenim un mercat de treball excloent i desigual que fa que més de la meitat de les persones que cerquen feina sense èxit siguin dones".

El sindicat mostra la seva preocupació per l'evolució de les dades del mercat de treball.

Es redueix l’atur respecte el 2017 en un 7,6% però, tot i la disminució, Catalunya té gairebé 420.000 persones que cerquen feina sense èxit. Cal tenir present que la manca de confiança en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina de manera activa.

Es redueix l’atur a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta.

Continua l’abús de la contractació temporal, evidenciant un mercat de treball inestable i amb una alta rotació laboral.

És preocupant el fort pes que tenen les prestacions assistencials en el sistema de protecció per atur, evidenciant el baix nivell de qualitat i cobertura.

Davant aquest escenari, CCOO de Catalunya considera la necessitat de prendre algunes mesures:
- Considera que calen més i millors polítiques d’igualtat lligades a polítiques actives d’ocupació pensades per a les dones per reduir la gran bretxa que existeix entre homes i dones.
- Creu que cal dotar la Inspecció de Treball de personal format i especialitzat en gènere que pugui actuar d’ofici per detectar i identificar discriminacions laborals, sobretot en professions feminitzades.
- Exigeix que totes les hores extraordinàries que realitzen les persones treballadores es remunerin o es compensin en temps. Malauradament les dones són les qui treballen més hores extraordinàries no remunerades.
- Es reafirma en l’exigència al Govern de la necessitat de derogar la Reforma Laboral per garantir els drets de les persones treballadores, afavorir l’estabilitat i combatre la precarietat laboral, a través del Diàleg Social.
- Demana enfortir la negociació col·lectiva per tal que s’estableixin increments salarials als convenis col·lectius, especialment en els nivells més baixos, i que l’aplicació del Salari Mínim Interprofessional (SMI) sigui efectiva. Només amb la creació d’ocupació estable i de qualitat s’aconseguirà reactivar la demanda interna.
- Defensa un nou model productiu basat en ocupació de qualitat, estable i amb garanties, en sectors que aportin valor afegit, innovadors i competitius. No podem acceptar el patró de creixement inestable i vulnerable que s’està generant.

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*