realitat

CCOO mostra la seva preocupació amb el futur de les tres xemeneies de Sant Adrià davant l'estudi Pla Director Urbanístic realitzat per la Generalitat

Comunicat de CCOO davant l’estudi Pla Director Urbanístic realitzat per la Generalitat de Catalunya.

Davant la publicació de l’estudi Pla Director Urbanístic realitzat per la Generalitat de Catalunya amb data de gener de 2018, i en relació a l’espai de les 3 Xemeneies de Sant Adrià, CCOO vol expressar el següent:

CCOO hem estat sempre amatents a la situació de les 3 Xemeneies des de que va finalitzar l’activitat industrial. Per això vàrem elaborar diferents informes que es van presentar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs durant els mesos en que no estava clar quin seria el destí final de l’estructura de les 3 xemeneies. CCOO vàrem treballar juntament amb la Plataforma per la conservació de les 3 Xemeneies de Sant Adrià per forçar l’ajuntament a que s’aprovés la declaració de Bé Cultural d’Interès Local BCIL. L’aprovació va fer-se definitivament el 26 de setembre de 2016.

CCOO vàrem participar activament al procés participatiu que es va realitzar ara fa dos anys al març de 2016. Allà es varen treure unes conclusions que entenem, o al menys així ho veiem, no s’han tingut gaire en compte a l’hora d’elaborar aquest PDU ja que no se’ns ha tornat a convocar a cap altre reunió per analitzar els resultats d’aquesta consulta popular ni per elaborar l’estudi.

Prova fefaent de l’ interès de CCOO sobre les 3 Xemeneies pel seu emplaçament estratègic, pel perill d’especulació que un indret com aquest pot tenir i, evidentment, pel seu passat industrial bressol de la lluita Obrera al Barcelonès Nord es el programa de CCOO produït per TV3 que es va emetre el 13 de gener passat, amb el títol “Les tres Xemeneies: passat, present i futur” https://www.ccoo.cat/visio/index.aspx?coleccio=TV3&numero=247

Per tots els arguments anteriors CCOO vol manifestar:

1. Reclamem que el planejament (PDU) inclogui un document d’usos de l’espai “Tres Xemeneies” (edifici 3 xemeneies i edifici sala de turbines)

2. Reclamem un marc real de participació la recuperació de les TRES XEMENEIES es la clau de volta de la integració urbana i funcional, amb èxit, de tota la zona.

3. Demanem un anàlisi d’edificabilitat. Els edificis que projecta el PDU amb alçades superiors a la mitjana de la zona, i amb un coeficient d’edificabilitat molt alt, poden tenir uns efectes molt perjudicials sobre els barris de Sant Adrià, sobre la cohesió social de la ciutat, i pot generar un efecte barrera de cara al litoral, sense entrar profundament en la manca d’oportunitat que es perd en construir més habitatge social en una zona on la vivenda es un greu problema sobre tot per la classe treballadora.

4. Volem Sant Adrià com una ciutat compacta, on s’integri harmònicament l’habitatge i el teixit urbà de la zona amb les zones industrials, l’espai natural del riu Besòs etc. Hem de fugir de la temptació elitista que pot generar aquest espai a primera línia de mar. Aquest nou espai de ciutat ha de ser un espai marítim, obert al mar i popular.

5. Alguns dels edificis que semblen proposats, des del punt de vista dels solars previstos, apunten a Centres Comercials, especialment la part de la parcel·la que correspon a Badalona. Cal mirar al futur, i tenir en compte que els Centres Comercials comencen a estar en desús a alguns països importants com EEUU. L’impacte sobre el comerç de proximitat pot ser molt negatiu, i a més, a Sant Adrià les experiències amb grans superfícies no son massa bones històricament. CCOO defensem el comerç de proximitat a Sant Adrià per davant d’aquest tipus de comerç de gran superfície.

Som conscients que aquest es un PDU previ, que es presenta a tall d’esborrany prospectiu. Volem manifestar que, en el moment que correspongui, CCOO presentarem, si ho creiem necessari, les corresponents al·legacions formals al PDU, en línia d’allò manifestat en aquesta nota.

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*