realitat

Els tribunals espanyols no admeten a tràmit la denúncia contra el torturador franquista Billy el Niño

El Jutjat d'Instrucció núm. 17 de Madrid ha dictat un Acte, amb data 23 de febrer de 2018, per mitjà del qual disposa no admetre a tràmit la querella interposada per Ángela Gutiérrez, contra el conegut torturador Antonio González Pacheco, àlies 'Billy el niño '-entre altres-, per delictes de tortura en un context de crims contra la humanitat comesos el 1973, és a dir, en plena dictadura franquista.

De la mateixa manera, el Jutjat d'Instrucció número 29 de Madrid ha dictat Acte de data 28 de febrer de 2018 per mitjà del qual disposa també no admetre a tràmit la querella criminal interposada per José María -Chato- Galante, per delictes de tortura en un context de crims contra la humanitat comesos entre 1969 i 1973. Aquesta querella també es dirigia contra Antonio González Pacheco i altres membres de la Brigada Político Social franquista.

Els fets que van ser denunciats en les dues querelles constitueixen una gravíssima violació punible de drets humans. Ens trobem davant crims aberrants, pretenent els jutjadors d'instància, Sra. Mònica Aguirre de la Costa -Jutjat d'Instrucció número 27 de Madrid- i D. Pedro Antonio Domínguez Morales -Jutjat d'Instrucció núm. 29 de Madrid-, que els mateixos quedin a la més absoluta impunitat.

Ens trobem davant delictes de tortures i lesions comesos en un context de crims contra la humanitat, ja que la dictadura franquista va planificar i organitzar un atac sistemàtic i generalitzat contra totes aquelles persones que s'oposaven al mateix règim dictatorial, tal com es va acreditar per mitjà del corresponent informe pericial que es va acompanyar a les dues querelles criminals.

Però, és més, hem de recordar que les detencions i subsegüents tortures sofertes per Ángela Gutiérrez es van caracteritzar per la violència particularitzada que patien les dones que exercien aquesta oposició política.

Tots dues Actuacions, per decretar la inadmissió a tràmit de les querelles interposades invoquen la prescripció dels delictes donada la data en què es van produir els fets objecte de denúncia.

Un cop més, ens trobem davant sengles resolucions judicials que no són conformes al Dret Internacional dels Drets Humans, al Dret Penal Internacional, als pronunciaments dictats per Tribunals supranacionals, als informes, recomanacions i dictàmens emesos en aquesta matèria pel Consell de drets Humans de les Nacions Unides, i a la nostre pròpia norma constitucional. Sorprèn a més el seguidisme que la jutge Sra. Mònica Aguirre de la Costa realitza en relació amb l'informe emès per Fiscalia que actua, en aquests casos, com una simple corretja de transmissió dels criteris del Govern espanyol en aquesta matèria.

Els crims contra la humanitat són inamnistiables i imprescriptibles d'acord amb la normativa internacional aplicable, normativa que forma part del nostre ordenament jurídic intern de conformitat amb el que estableixen els articles 96 i 10.2 de la Constitució espanyola.

Així, tots dos jutjats d'instrucció incompleixen, com a agents de l'Estat, amb les obligacions contretes en la matèria; ignoren i violenten greument els drets que assisteixen a Angela Gutiérrez i José María Galante, generant una gravíssima indefensió impròpia d'un Estat democràtic.

Els Actuacions seran recorregudes i esgotarem totes les vies judicials, incloses les internacionals, fins que a les víctimes de la dictadura franquista els siguin reconeguts els drets que els assisteixen.

Finalment, avui més que mai, hem d'expressar la necessitat que les diferents instàncies judicials respectin i apliquin de manera efectiva el Dret Internacional dels Drets Humans.

Font: CEAQUA

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre