realitat

22 d'abril, assemblea de Catalunya En Comú: "L'organització fa la força"

Catalunya En Comú realitzarà aquest dissabte vinent, 22 d'abril, una important assemblea que ha d'assentar les bases organitzatives i territorials del nou espai.

A finals del 2016 vam començar un procés de construcció d’un nou espai polític català per a construir un programa comú de majories que esdevingui una proposta social i nacional per a Catalunya.

A partir d’aquest esperit fundacional, vam començar a recórrer un camí en el qual ja hem fem passes importants. En l’Assemblea fundacional del 8 d’abril de 2017 vam fer un primer pas per a definir la voluntat i l’ética guanyadora del nostre espai, aprovant l’Ideari i objectius polítics comuns i els Principis d’ética i radicalitat democràtica.

L’Assemblea Organitzativa del 22 d'abril és un pas més en l’horitzó de construir una alternativa de país amb vocació feminista, republicana, nacional i popular. Amb aquesta Assemblea volem avançar cap a una organització del segle XXI mitjançant una proposta d’organització inspirada en la nova política i en la radicalitat democràtica.

Per a avançar cap a una nova etapa i per a poder construir majories transversals necessitem una eina organitzativa que sigui exemple del país que volem.

Per això en aquesta Assemblea hem de fer un pas més dotant-nos d’un model organitzatiu que aposti per la nova política, l'horitzontalitat, l’arrelament al territori poble a poble i l’empoderament de baix a dalt, al costat dels moviments socials. És a dir, un model que faci de la radicalitat democràtica, la feminització de la política i el desbordament ciutadà l’ADN de Catalunya en Comú.

Font: Catalunya En Comú

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*