realitat

CCOO de Catalunya denuncia que l'elusió i l'evasió fiscal promouen la desigualtat, la injustícia i la pobresa al món

El sindicat exigeix, amb la Plataforma per a una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, iniciatives reals i mesurables que acabin amb la competència deslleial i l'opacitat financera que incentiven i faciliten els Paradisos Fiscals.

La publicació dels Papers de Panamà, el 2016 i dels Papers del Paradís, el 2017, han posat xifres i noms a l’elusió i l’evasió fiscal al món. Segons dades de l’OCDE, cada any es perden prop de 240.000 milions de dòlars tan sols en ingressos que s’haurien d’haver recaptat de grans multinacionals com Apple, Google o Amazon, mentre la proporció de la pressió fiscal que recau sobre les famílies s’incrementa, any rere any, en relació a la que s’hauria de recaptar mitjançant l’Impost de societats. Les pràctiques d’elusió i evasió que s’han generalitzat en el món dels grans patrimonis i de les grans empreses, afebleixen i empobreixen els estats, augmenten l’esforç fiscal que han de realitzar els treballadors i treballadores i vulneren i desvirtuen la lleialtat i la confiança que són la base del nostre contracte social. Recuperar els diners dels impostos que s’evadeixen revesteix avui una especial urgència, quan tan necessari és augmentar i millorar la cobertura de serveis bàsics com la sanitat, l’educació o la protecció social, incloses les pensions, que son drets universals de la ciutadania.

CCOO de Catalunya fa seves les demandes del sindicalisme internacional i reclama més transparència i recursos per perseguir l’evasió i l’elusió fiscal. Els estudis de l’activitat econòmica de les multinacionals país per país, la inversió en recursos i capacitats europeus i estatals d’inspecció fiscal, o l’exclusió d’empreses que evadeixin o eludeixen impostos dels concursos públics, son algunes de les mesures que ha exigit la Confederació Europea de Sindicats. Cal també una major regulació fiscal dels fluxos financers, eliminant els buits legals que actualment es permeten i, fins i tot, s’afavoreixen des de les institucions internacionals. Això afecta molt especialment el sistema bancari que sovint opera, mitjançant les seves filials, a paradisos fiscals, i facilita i promou mitjançant cadenes societàries i d’altres fórmules financeres, l’elusió fiscal de grans corporacions i patrimonis. En aquest sentit convé recordar que la inversió espanyola als paradisos fiscals més agressius s’ha multiplicat per 4 i que les grans empreses de l’Ibex-35 acumulen avui prop de 1.000 filials en aquests territoris.

Com s’ha denunciat, ni la llista negra europea de 17 països presentada pels ministres d’Economia i Finances el passat desembre, ni la llista grisa presentada pel Consell Europeu amb 62 territoris que han fet propòsit d’esmena, comportaran cap canvi profund si no s’apliquen les necessàries reformes i sancions i es supera l’actual estatus de manca de regulació a nivell global. Per tot això CCOO de Catalunya fa seves les exigències i propostes de la Plataforma per a una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària en el sentit de promoure l’abolició dels Paradisos Fiscals mitjançant accions que incloguin:

L’establiment d’una llista negra de paradisos fiscals basada en criteris objectius i exhaustius, sense ingerències polítiques.
Transparència màxima a l’hora d’avaluar els compromisos que adquireixin els països de la llista grisa de la Unió Europea i també en el seguiment del seu compliment.
Sancions efectives contra els usuaris dels paradisos fiscals enumerats.
Obligar a les empreses i corporacions al fet que informin anualment de les seves inversions, beneficis i impostos pagats país per país, de manera que no puguin amagar els seus guanys.
Incorporar en totes les polítiques de contractació pública criteris que incentivin un comportament fiscal més responsable per part de les empreses licitadores i puguin considerar-se Zones lliures de Paradisos Fiscals.

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre