realitat

Rússia considera que només el Consell de Seguretat de l'ONU pot prendre decisions sobre la seguretat internacional

El portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, va ressaltar que el Consell de Seguretat "és el principal organisme internacional facultat per examinar els assumptes clau de la seguretat internacional, l'únic organisme competent, i no té alternativa".

"Qualsevol assumpte relacionat amb un canvi de la seva composició o una reforma de les activitats del Consell de Seguretat es decideix exclusivament per consens entre els membres permanents", ha afegit.

Així mateix, el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, va reafirmar que una reforma del Consell de Seguretat de l'ONU requereix el consens entre els cinc membres permanents: Xina, els EUA, França, Regne Unit i Rússia.

El Consell de Seguretat de l'ONU es compon de quinze membres de les Nacions Unides. Xina, els EUA, França, Regne Unit i Rússia tenen el rang de membres permanents; els altres deu membres, no permanents, són elegits per un període de dos anys.

Els Estats membres de l'ONU van començar negociacions intergovernamentals sobre la reforma del Consell de Seguretat en sessions plenàries oficioses de l'Assemblea General durant 63 períodes de sessions, d'acord amb la decisió 62/557, aprovada el 15 de setembre del 2008.

Font: Sputnik

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*