realitat

CCOO alerta que el dèbil mercat de treball que té Catalunya respon a l'estacionalitat i discrimina fortament les dones que busquen feina

Segons el sindicat, el 40% de les persones en situació de desocupació que ha treballat prèviament no percep cap tipus de prestació contributiva ni assistencial.

ATUR REGISTRAT CATALUNYA/ESPANYA

El mes d’abril de 2018 deixa una xifra de 398.946 persones registrades com a aturades a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), el que significa una reducció interanual del 6,3% (26.805 aturats i aturades registrats menys que fa un any). A Espanya són 3.335.868 les persones que romanen desocupades, amb una reducció del 6,6%. Respecte el mes anterior, l’atur registrat presenta una caiguda de 12.515 persones aturades (-3%). La població menor de 25 anys registra una reducció de 1.583 joves sense feina (-5,5%) respecte el mes de març i fa que a Catalunya hi hagi un total de 27.310 joves que cerquen feina sense èxit.

Es redueix l’atur respecte el 2017 en un 6,3% però, tot i la disminució, Catalunya continua amb gairebé 400.000 persones que cerquen feina sense èxit. Cal tenir present que la manca de confiança en el mercat de treball fa que moltes persones deixin de buscar feina de manera activa i passin a la inactivitat.

ATUR PER SECTORS D'ACTIVITAT I PROVÍNCIES

Respecte el 2017, s'ha reduït el nombre de persones aturades en tots els sectors. La construcció encapçala la reducció amb un 14,6% i 5.894 persones desocupades menys, la indústria ho fa en un 11,6% i 6.004 persones menys, els serveis ho fan en un 4,6% menys i 13.466 persones; finalment,
l’agricultura ha reduït l’atur en un 3,7% i 381 persones menys.

Respecte el mes anterior, els serveis redueixen les xifres de l’atur en un 3,4% (9.914 persones menys), la construcció ho fa en un 2,7% (940 persones menys) i la indústria ho fa en un 2,4% (1.111 persones menys).

Totes les províncies han reduït l’atur respecte fa un any. Barcelona ho ha fet en un 7,2%, Girona en un 4,8%, Tarragona en un 4,1% i, a molta distància, Lleida ha reduït l’atur en un tímid 0,9%.

Respecte el mes anterior, el comportament per províncies ha estat força heterogeni pel que fa en intensitat de reducció de l’atur: Girona ha aconseguit reduir l’atur en un 5,2%, Tarragona ho ha fet en un 3,7%, mentre que Barcelona ho ha fet en un 2,8% i Lleida en un 1,4%.

Es redueix l’atur a tots els sectors respecte ara fa un any, destacant el cas de la construcció i la indústria, que ho han fet amb una intensitat força superior a la resta.

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*