realitat

Els sindicats critiquen la precarietat laboral de les persones que treballen en el sector d'Acció i Intervenció Social

CCOO i UGT denuncien l'aposta patronal per la precarietat laboral de les treballadores i treballadors del sector.

CCOO i UGT no van a consentir la deterioració de les condicions de treball i salarial de les persones, que al servei de les entitats, empreses, i ONG del sector, desenvolupen la seva activitat professional. Per tant, en l'increment salarial pendent per 2017 del primer conveni i en la negociació a partir de 2018, UGT i CCOO donaran la batalla sense descartar mobilitzacions.


El primer conveni estatal per al sector de l'Acció i Intervenció Social signat en el 2015 va suposar una fita per a la regulació de condicions de treball en el sector, després de l'absència de regulació prèvia estatal. La signatura va ser l'últim acte de bona fe patronal, però durant el conveni hi ha hagut serioses dificultats d'aplicació del mateix, així com la pujada salarial posteriorment pactada en el 2016 que, davant la intransigència patronal, no va cobrir el poder adquisitiu.

Aquest conveni, que finalitzava en 2017 i prosseguirà fins a la signatura del següent, té pendent tancar la pujada salarial del 2017 i afrontar la negociació del 2018. I a ulls de CCOO i UGT, la part patronal, que representa a entitats, empreses i ONGs del sector de l'Acció i Intervenció Social, no vol facilitar l'actualització del conveni i de les retribucions de les persones treballadores que desenvolupen per a elles la seva activitat professional.

Des de setembre de 2017 ha estat impossible el tancament de la pujada definitiva de l'any 2017 que, en absència de AENC (Acord per a l'Ocupació i la Negociació Col·lectiva) al que es mencionava, havia de ser negociada per la Comissió Paritària del Conveni partint del mínim del 1% garantit en aquest conveni des de l'1 de gener de 2017. Les patronals són OEIS i AEEISSS (Associació Estatal d'Organitzacions d'Acció i Intervenció Social i Associació Espanyola d'Entitats d'Iniciativa Social i Serveis Socials; conformades per entitats com ACCEM, Càrites, Creu Vermella, Metges sense fronteres, INTRESS, etc.).

Les patronals ni tan sols van ser capaces d'admetre en el transcurs de la negociació un 0,1% addicional que garantia el manteniment del poder adquisitiu en 2017. Després de diverses reunions, la patronal va mantenir una posició de força no volent donar més enllà del 1% ja garantit. La patronal pretenia tancar el 2017 amb el 1%, oferint només el 1% novament per 2018 en la taula de negociació del nou conveni i després d'haver perdut en 2016 un 0,6% de poder adquisitiu en quedar la pujada també en un 1%.

Després d'una negociació infructuosa i bloquejada, UGT i CCOO van sol·licitar mediació en l'AVENC respecte de la pujada del 2017, però ja amb intenció de recuperar el poder adquisitiu perdut, que per responsabilitat en època de crisi els sindicats van admetre en 2016 per donar viabilitat al conveni i davant una contractació pública deteriorada.

En aquesta situació, UGT i CCOO requereixen a la patronal un acord en el qual es garanteixi l'IPC de 2017, un acord inicial i parcial de negociació d'increment per 2018 que garanteixi la no pèrdua de poder adquisitiu i el compromís de recuperació del poder adquisitiu perdut en el 2016. L'escenari macroeconòmic i la revaloració dels serveis públics que permet la nova llei de contractes del sector públic, així com les millores salarials i de condicions d'ocupació en l'àmbit públic pel qual treballen aquestes entitats sota licitació o subvenció, obliguen a exigir la dignificació del sector i les condicions de les persones treballadores.


Aquest acord s’ha d'aconseguir amb urgència. Si no existeix un gest positiu per les patronals, CCOO i UGT mobilitzaran al sector en el marc de les mobilitzacions generals i creixents que les confederacions d'UGT i CCOO escometran per exigir, ara ja si toca, incrementar els salaris per sobre del poder adquisitiu i la millora de les condicions de treball. Tampoc es descarten actuacions en altres ordres com el Jurisdiccional, Inspeccions de Treball i uns altres, amb les eines que ambdues organitzacions sindicals considerin oportunes.


Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*