realitat

Un informe posa en evidència el fracàs de les polítiques internacionals contra les drogues

Un informe elaborat Consorci Internacional sobre Polítiques de Drogues (IDPC) assenyala el fracàs de les accions implementades en l'última dècada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) en matèria d'estupefaents.

L'informe "Balanç d'una dècada de polítiques de drogues - Informe Ombra de la societat civil" avalua les repercussions de les polítiques de drogues aplicades a tot el món durant els últims 10 anys, utilitzant dades de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i complementant amb estudis acadèmics revisats per parells i informes de literatura grisa de la societat civil. La importància del paper de la societat civil en la concepció, l'aplicació, la supervisió i l'avaluació de les polítiques mundials sobre drogues es reconeix en la Declaració Política i el Pla d'Acció de 2009 en aquest àmbit, així com en el document final del període extraordinari de sessions de l'Assemblea General de l'ONU (UNGASS) sobre drogues de 2016. És amb aquest esperit amb el qual el Consorci Internacional sobre Polítiques de drogues (IDPC) ha elaborat aquest Informe Ombra, amb vista a contribuir de manera constructiva als debats d'alt nivell sobre les polítiques mundials en matèria de drogues per a la dècada vinent.

Resum de les conclusions

Els objectius i compromisos assumits en la Declaració Política i el Pla d'Acció de 2009 no s'han assolit i, en molts casos, s'han traduït en polítiques contraproduents. L'Informe Ombra també planteja una sèrie de qüestions sobre l'avaluació de les polítiques globals de drogues, tant en el passat com en el futur. En primer lloc, l'Informe destaca la necessitat urgent de dur a terme investigacions més detallades i periòdiques sobre un ventall més ampli de conseqüències de les polítiques de drogues a escala local, nacional, regional i internacional.

En segon lloc, i relacionat amb el punt anterior, l'Informe posa en dubte les fonts de dades que s'utilitzen actualment per elaborar les avaluacions formals, que es basen, en gran mesura, en els informes presentats pels governs.

Per dibuixar un panorama més complet i equilibrat de la situació, és imprescindible incorporar a la societat civil i estudis acadèmics. Això resulta d'especial importància pel que fa a temes delicats relacionats amb la política de drogues i els drets humans.

I, en tercer lloc, la manca d'avenços aconseguits cap a l'assoliment dels objectius d'un món sense drogues, acompanyat de les conseqüències negatives associades amb les mesures per complir aquests objectius, suposa que els estats membres han de reflexionar sobre què mesurar. És evident que dedicar-se de forma exclusiva a mesurar l'escala del mercat il·legal no és suficient per comprendre els efectes de la política de drogues en els compromisos fonamentals que assumeix la Carta de l'ONU pel que fa a la salut, els drets humans, el desenvolupament, la pau i la seguretat. La tercera secció de l'Informe Ombra pretén oferir algunes recomanacions que esperem que donin un punt de partida útil per seguir debatent quins objectius i sistemes de mesurament es podrien estudiar per l'estratègia mundial de drogues a partir de 2019.

Recomanacions

Per als preparatius que culminaran amb la sèrie de sessions en l'àmbit ministerial de 2019, la xarxa del IDPC formula les recomanacions següents:

La comunitat internacional hauria d'estudiar la possibilitat d'adoptar metes i objectius més significatius, en sintonia amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, el document final de la UNGASS i els compromisos internacionals sobre drets humans, i abandonar els objectius que persegueixen eliminar el mercat il·legal de drogues.

A partir del 2019, els estats membres haurien de reflexionar en profunditat sobre els efectes que tenen les polítiques de drogues en els objectius de l'ONU de promoure la salut, els drets humans, el desenvolupament, la pau i la seguretat, i adoptar polítiques i estratègies en matèria de drogues que contribueixin activament al compliment de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, especialment per a les persones més marginades i vulnerables.

Els debats mundials sobre polítiques de drogues haurien de reflectir les realitats d'aquestes polítiques sobre el terreny, tant positives com negatives, i examinar de forma constructiva les tensions que es deriven dels tractats de fiscalització internacional de drogues de l'ONU i qualsevol preocupació en l'àmbit dels drets humans associada amb les mesures de control de drogues.

Després de 2019, els estats membres de l'ONU haurien de posar fi als plantejaments punitius enfront del control de drogues i avantposar les persones i les comunitats. Per això, entre altres coses, s'ha de promoure i facilitar la participació de la societat civil i de les comunitats afectades en totes les facetes de la concepció, l'aplicació, l'avaluació i la supervisió de les polítiques de drogues.

Etiquetes de comentaris: , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb
G+

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre

X

Col·labora!

Formulari de Contacte

Contacta amb la redacció de la realitat*

Formulari de Convocatòries

Fes-nos arribar convocatòries d'actes i mobilitzacions

Formulari de Notícies

Informa'ns d'allò que passa al teu voltant


ajuda'ns a conèixer i transformar la realitat*