realitat

IU planteja una esmena als pressupostos per acabar amb les limitacions de la "Llei Montoro" als ajuntaments

Joan Bermúdez, alcalde de Conil de la Frontera i representant d'Izquierda Unida en la Comissió Nacional d'Administració Local de la FEMP, adverteix que les mesures imposades en plena crisi encara vigents causen una "pèrdua de qualitat en la prestació de serveis públics als administrats, a més d'impedir el rescat de serveis públics privatitzats en molts ajuntaments".

Izquierda Unida, a través Juan Bermúdez Escámez, alcalde de Conil de la Frontera (Cadis) i representant d'IU a la Comissió Nacional d'Administració Local (CNAL) de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), ha registrat davant aquesta instància que agrupa totes les entitats locals de l'Estat perquè l'aprovi una proposta d'esmena al projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) 2019 per "suprimir del títol III de les despeses de personal tota referència que suposi una retallada a l'autonomia organitzativa dels ajuntaments recollida a la Constitució Espanyola pel que fa a l'organització dels recursos humans necessaris per dur a terme els serveis públics bàsics recollits en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local".

El projecte de PGE presentat pel Govern del PSOE, que està en fase de tramitació al Congrés, segueix regulant l'oferta d'ocupació dels ajuntaments i la seva taxa de reposició d'efectius, com es va imposar en l'anomenada 'Llei Montoro'. IU considera que, tot i les novetats incloses ara, especialment en temes de reposició, "encara que siguin ben rebudes pels ajuntaments, no són suficients i, a més, no serviran per a molts d'ells, especialment per als petits, ja que en disposar de petites plantilles no podran ni millorar ni ampliar la prestació de serveis, ja que la taxa de reposició no els beneficia pràcticament en res".

IU aspira que la FEMP faci seva aquesta esmena i que la presenti als diferents grups parlamentaris perquè, al seu torn, la defensin al Congrés. A més, a l'espera de quin sigui el resultat de la tramitació oberta a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Izquierda Unida no descarta fer el mateix a través del seu grup parlamentari confederal.

Joan Bermúdez, que va formalitzar aquest matí la iniciativa, incideix que "les polítiques d'austeritat dirigides en els últims anys a restringir la despesa pública per minimitzar el paper de les institucions públiques en l'economia i tendents a privatitzar els serveis públics han afectat sensiblement a la quantitat de personal al servei de les administracions públiques, especialment al de l'Administració local. Aquesta és la que en valor absolut més pèrdua d'ocupació pública ha tingut des de gener de 2010".

El dirigent andalús d'IU destaca que aquesta situació "ha generat una reducció en el volum i pèrdua de qualitat en la prestació de serveis públics als administrats, a més d'impedir el rescat de serveis públics privatitzats en molts ajuntaments".

Izquierda Unida exposa en la seva proposta d'esmena registrada avui a la FEMP que mentre no es canviï el capítol I de personal i la taxa de reposició segueixi afectant només a determinats sectors "difícilment podem donar resposta a l'augment dels serveis públics que són necessaris en els municipis i que per diferents circumstàncies fan necessària l'ampliació de la plantilla de personal".

Joan Bermúdez considera que "són molts els ajuntaments que tenen capacitat econòmica suficient per generar ocupació, però que veuen tallades les seves pretensions per lleis injustes que pretenen aprimar el sector públic per donar cabuda a altres formes de gestió que suposen un major esforç econòmic als ajuntaments i, per tant, són negatives per als interessos de ciutadans i ciutadanes".

L'alcalde de Conil de la Frontera i representant d'IU a la Comissió Nacional d'Administració Local de la FEMP entén que, per tot això, "cal adoptar addicionalment un altre tipus de mesures que en virtut a una plena autonomia organitzativa dels municipis busquin l'objectiu de millorar l'eficiència, augmentar la productivitat i millorar la prestació dels serveis públics ".

Font: IU

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre