realitat

CCOO alerta de l’empitjorament de la sinistralitat laboral a Catalunya

El sindicat valora amb preocupació les dades publicades el passat 23 de febrer.

Les dades publicades el passat 23 de febrer dels accidents de treball a Catalunya, per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, no indiquen una disminució global del nombre d’accidents l’any 2018 respecte al 2017. En aquest sentit, des de CCOO volem destacar que la sinistralitat laboral a Catalunya no disminueix, ben al contrari, ha anat augmentant, fruit de la darrera Reforma Laboral que ha empitjorat les condicions laborals dels treballadors i les treballadores.

Els accidents amb baixa l’any 2018 han estat 94.695, per 91.125 el 2017. Això suposa un augment del 3,82%, amb un creixement també de l’índex d’incidència (nombre d’accidents per cada 100.000 persones afiliades a la Seguretat Social) del 0,36%. L’augment s’ha concentrat en els accidents lleus i mortals. Els lleus van ser 94.124 al 2018 per 90.695 al 2017 i els mortals 60 al 2018 per 54 al 2017. Curiosament, els greus no paren de baixar des del 2008 de forma sostinguda, i es fa més evident l’acció de les mútues d’accidents de treball de catalogar molts accidents greus com a lleus. És un subregistre de la gravetat dels accidents que difumina l’exigència de participació dels representants dels treballadors/es en la investigació de les causes i les accions que s’escauen en la prevenció de riscos laborals, sobretot per les empreses que no fan els deures en prevenció. El subregistre dels accidents greus, a més, implica que Inspecció de Treball fa impossible que s’activi la investigació d’ofici.

Font: CCOO

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre