realitat

L'Asociación de Internautas demana al Defensor del Poble que interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra la nova Llei de Protecció de Dades

La norma permet a partits polítics recopilar, de pàgines web i xarxes socials, dades personals i opinions polítiques dels ciutadans.

Un grup de juristes experts en protecció de dades i quatre organitzacions de defensa dels drets digitals, han presentat aquest dilluns davant el Defensor del Poble una sol·licitud perquè interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LOPD).

La nova Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD), mitjançant la seva disposició final tercera, apartat dos, incorpora un article 58 bis a la LOREG, sobre utilització de mitjans tecnològics i dades personals en activitats electorals, en general, i en la propaganda política, en particular.

Segons aquest article, els partits polítics, coalicions i agrupacions electorals poden recopilar, en pàgines web i xarxes socials, dades personals vinculats a les opinions polítiques dels ciutadans per a la realització de tota mena d'activitats polítiques durant el període electoral; especialment, de propaganda.

Aquesta mesura possibilita realitzar 'perfils ideològics' i personalitzar la propaganda electoral ('microtargeting') amb tecnologies de Big Data i d'Intel·ligència Artificial, no per enviar correu brossa per correus electrònics personalitzats, sinó també per a contractar en les xarxes socials missatges personalitzats per a cada usuari.

Això és el que ja va succeir en les últimes eleccions dels EUA, amb l'escàndol de "Cambridge Analytica", que va utilitzar la informació obtinguda de Facebook i d'altres fonts per enviar missatges als usuaris, segons els seus interessos i pors, fomentant un discurs de l'odi amb la difusió de notícies falses ('fakenews').

En línia amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades


Segons el parer d'aquests juristes i organitzacions, aquesta possibilitat vulnera les mesures garantistes del mateix Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i podria conculcar drets fonamentals, pel que han sol·licitat al Defensor del Poble que interposi un recurs d'inconstitucionalitat.

Els drets constitucionals afectats serien: molt especialment, el dret a la protecció de dades personals (art. 18.4) i, a més, el dret a la llibertat ideològica (art. 16), la llibertat d'expressió i informació (art. 20) i el dret a la participació política (art. 23).

Aquesta preocupació coincideix amb la postura de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), que en un informe del gabinet jurídic (de 19 de desembre) considera que "l'article 58 bis ha de ser interpretat d'acord amb el que estableix la Constitució, de manera que no conculqui drets fonamentals".

Amb aquesta finalitat, el passat 12 de febrer l'AEPD va iniciar el tràmit d'audiència d'una Circular, en la qual realitza una interpretació restrictiva d'aquest precepte i estableix diferents garanties, "donada la tipologia de les dades que es tractarien i que hi ha un alt risc per als drets i llibertats de les persones".

No obstant això, l'AEPD ja advertia que ho feia, sense perjudici de les garanties "que puguin exigir altres òrgans en l'àmbit de les seves competències, com la Junta Electoral Central, el Tribunal de Comptes, el Ministeri de l'Interior i, en darrer terme, el Tribunal Constitucional"; per la qual cosa se sol·licita la seva intervenció.

#NoConMisDatos


Aquesta sol·licitud davant el Defensor del Poble ve precedida d'una campanya de diversos juristes i associacions, des dels dies previs a l'aprovació de la nova LOPD, sota el 'hashtag' #NoConMisDatos, a la qual s'han anat sumant molts altres advocats digitals i ciutadans, preocupats pels seus drets.

El mateix dia que es va publicar la nova LOPD al BOE (paradoxalment, el 6 de desembre, Dia de la Constitució), alguns d'aquests juristes i associacions van publicar un formulari perquè els ciutadans es dirigissin als partits i s'oposessin al tractament de les seves dades personals i exigissin la seva supressió.

Així mateix, s'ha obert una petició en change.org, a la qual ja s'han adherit més de 200 persones, per tal de donar suport a la sol·licitud al Defensor del Poble perquè presenti un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta norma abans del 6 de març (dins el termini de tres mesos des de la publicació de la Llei).

Font: Asociación de Internautas

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre