realitat

L’Arxiu Històric de la CONFAVC ingressa a l’Arxiu Nacional de Catalunya

Amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la història de la CONFAVC, aquest 5 de març l’Arxiu Històric de la CONFAVC, especialitzat en el moviment veïnal català, va ingressar a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

En aquesta institució del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, els Fons de la CONFAVC restarà dos anys durant els quals es farà un tractament arxivístic adequat a les seves necessitats, fins que es tornarà de lliure accés per part dels investigadors i investigadores degudament acreditades, segons la legislació vigent.

Cal destacar que Arxiu Nacional de Catalunya guarda molts fons de moviments socials, organitzacions socials, cooperaties històriques, i partits polítics, per la qual cosa s’ha considerat, des de la Junta de la CONFAVC, que aquesta institució era idònia per a fer una cessió en comodat, a partir de la qual l’entitat segueix essent la propietària del Fons, però en cedeix la gestió especialitzada a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Font: CONFAVC

Etiquetes de comentaris: , ,



Més articles




Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre