realitat

CCOO presenta una denúncia contra la DGAIA per no respectar els criteris legals d'ingrés de l'infant o adolescent en centres

El sindicat demana a la Inspecció de Treball mesures organitzatives i l'aplicació del procediment establert per evitar agressions.

Als centres adscrits a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat s’està produint un augment d’agressions i actes violents en contra dels educadors i educadores socials, en el transcurs del desenvolupament de la seva tasca educativa, i d’altre personal d’atenció directa, encara que existeix un Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als centres de menors.

Aquestes situacions de violència per part de menors d’edat acollits que pateix el personal que treballen en centres de protecció han generat en els últims anys un important increment en l’accidentalitat laboral de més del 100% anual.

Aquesta violència física laboral és originada, entre d’altres, per no respectar els criteris legals d’ingrés de l’infant o adolescent en centres de protecció adequats a les seves característiques, per tal que rebin l’atenció i educació necessàries.

Tanmateix no ha estat creada la figura del procurador/a dels drets dels infants, segons la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, i la Resolució 388/XI del Parlament de Catalunya, que ha de vetllar pel compliment dels estàndards de qualitat per a l’acolliment dels menors adequat a les seves característiques.

A més a més, no s’han desenvolupat els acords en matèria de riscos psicosocials que permet iniciar el procés de selecció de l’Equip Especialitzat en l’Abordatge de la Violència als Centres de la DGAIA.

En conseqüència, CCOO denuncia que no s’adopten les mesures organitzatives de caràcter preventiu i prèvia a l’aplicació del Procediment que indica amb caràcter general com s’ha d’actuar o intervenir davant les situacions de violència o agressió. Aquest fet suposa un incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, per risc greu per a la integritat física o la salut del personal treballador de la DGAIA per estar exposats a violència per part d’infants i adolescents.

Font: Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre