realitat

Empitjoren les condicions laborals dels treballadors i treballadores del servei d'urgències i emergències socials de l'Ajuntament de Barcelona

Adjuntem comunicat de premsa del Comitè d’empresa del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).

NOTA DE PREMSA DEL COMITÈ D’EMPRESA DE PROGESS, SOBRE LA SITUACIÓ INSOSTENIBLE QUE VIUEN ELS TREBALLADORS DEL CUESB

En resposta al nou Plec de condicions publicat amb data 4 de febrer de 2019, el Comitè d’empresa de Progess, representant als treballadors i treballadores del Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), volem expressar el nostre rebuig envers la nova situació que per nosaltres és inacceptable i més preocupant que mai.

El CUESB és l’únic servei de la ciutat que ofereix atenció psicosocial permanent. Atén qualsevol situació d’urgència i d’emergència social a la ciutat i també a 21 municipis de l’AMB, 24 hores els 365 dies de l’any. L’equip està especialitzat en l’atenció psicosocial a persones i famílies que presenten una especial vulnerabilitat i que es troben en situació de crisi social greu. En aquest punt fem una especial menció a la intervenció en els atemptats ocorreguts el 17A i recordem que som l’únic servei que va intervenir que és externalitzat.

Aquesta tasca, suposa una càrrega emocional significativa per a les persones que hi treballen i que senten no ha estat mai recompensada ni reconeguda al mateix nivell que el que se’ls exigeix, fet que provoca una preocupació i indignació creixent envers la precarietat laboral i les condicions que tenen. Aquest treballadors i treballadores vénen prestant els seus serveis des de l’any 2015 en les mateixes condicions, tenint en compte que l’activitat del servei s’ha incrementat en un 12% en els darrers quatre anys i que els mateixos estan realitzant un sobreesforç per garantir que el servei es presti en condicions òptimes.

El primer procés de licitació del servei, es va declarar desert (CAP EMPRESA ES VA PRESENTAR A LA LICITACIÓ), ja que lamentablement el pressupost contemplat en el plec que va treure l’Ajuntament de Barcelona era insuficient per cobrir totes les despeses en relació al personal.

Amb el nou plec publicat el 4 de febrer de 2019, això estava teòricament solventat, i el que venia sent una situació insostenible, pensàvem tindria una data fi, l’1 de maig del 2019, que és quan el nou plec entrava en vigor.

No hi ha dubte que les condicions en què presten els seus serveis necessàriament havien de modificar-se i així ho va reconèixer l’Ajuntament de Barcelona, establint unes condicions en el nou plec de contractació que suposen uns increments salarials, sense modificar les funcions actuals (plus de coordinació, de valoració i diagnòstic, de penositat, de disponibilitat), de més de 430.000 euros l’any; un increment de plantilla per donar resposta a l’augment de càrregues de treball i una reducció de jornada que permetran uns períodes de descans addicionals molt necessaris, com a mesures per preservar la salut laboral sotmesos a un gran estrès emocional.

Però quina és la nostra sorpresa quan a data 11 d’abril de 2019 el Comitè d’empresa de Progess té coneixement de la suspensió cautelar del procediment de contractació corresponent al projecte de CUESB per un recurs presentat per l’empresa Grupo 5 Acción y Gestion Social, SAU davant el Tribunal de Contractació-TCCSP (recurs especial en matèria de contractació contra el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació).

La suspensió cautelar del procés de contractació suposa no solament una frustració respecte de les expectatives dels treballadors/es a tenir unes millores salarials -que s’haurien d’haver fet efectives a data 1 de gener de 2019, ja que en data 31 desembre 2018 va finalitzar la vigència del contracte derivat de l’anterior Plec de condicions-, sinó també pel que fa a les condicions en què s’han de prestar els serveis.

El sobreesforç que els treballadors/es venen realitzant per les condicions establertes en l’actual Plec que s’han prolongat per la pròrroga forçosa del mateix, l’han suportat per garantir que el servei no es veiés afectat i amb la creença que només s’anava a perllongar uns mesos, fins l’1 de maig de el 2019. La realitat actual és que se’ls exigirà prestar els serveis en les condicions actuals fins que no es resolgui el recurs plantejat que permeti continuar amb l’adjudicació del nou contracte (9 mesos més mínim). Els treballadores/es han de seguir amb les mateixes condicions econòmiques: malgrat s’han reconegut unes retribucions adequades a la tasca que ja estan realitzant, el treball es realitza en condicions pitjors, per l’increment del servei i per la impossibilitat de tenir més descansos reparadors, el que pot afectar la salut dels mateixos.

Ja n’hi ha prou! Estem farts! ens sentim enganyats, menyspreats i maltractats. ¿Quant més se suposa que han de suportar els treballadors i treballadores del servei?

Per tot això aquest Comitè d’empresa de Progess creu que aquesta situació és inacceptable pel greu perjudici que per als treballadors del CUESB suposa la suspensió del procés de contractació, i farem les accions pertinents per a preservar els interessos dels treballadors/es.

Font: Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre