realitat

1 de cada 4 persones continua en risc de pobresa o exclusió social a l'Estat espanyol

Els més afectats són els menors de 16 anys, els que tenen un nivell d'estudis menor, les llars amb infants a càrrec i els estrangers, sobretot els que procedeixen de fora de la Unió Europea.

El 2018 el 26,1% de la població resident a Espanya es trobava en risc de pobresa o d'exclusió social, enfront del 26,6% que es va registrar un any abans. Així ho indica l'Enquesta de Condicions de Vida (ECV) publicada aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

La coneguda com a taxa AROPE (per les sigles en anglès, 'At Risk Of Poverty or social Exclusion') es compon de tres indicadors: risc de pobresa, manca material i baixa intensitat de l'ocupació. Així, aquesta última es va reduir l'any passat des del 12,8% al 10,7%. El risc de pobresa també va disminuir encara que tan sols una dècima, per situar-se al 21,5%. Per la seva banda, la manca severa va pujar des del 5,1% fins al 5,4%.

La taxa AROPE, que va anar augmentant des de la crisi econòmica de 2008, va aconseguir el seu zenit el 2013, quan va començar a baixar. No obstant això, la xifra de l'indicador de risc de pobresa disminueix de manera especialment lenta i segueix mantenint-se per sobre del 20%.

El risc de pobresa es fixa, segons criteris d'Eurostat, en el 60% de la mitjana dels ingressos per unitat de consum de les persones. Així, a Espanya el 2018 està fixat en 8.871 euros per a una llar composta per una sola persona o en 18.629 euros per a una llar de dos adults i dos menors.

La veritat és que el grup de població que més pateix el risc de pobresa és el dels menors de 16 anys, mentre que, per contra, el que mostra dades més baixes en aquest indicador és el dels majors de 65 anys, és a dir, aquells que ja no estan en edat de treballar i que depenen majoritàriament de les seves pensions.

El perfil de la pobresa: nivell baix d'estudis, amb nens i estranger
L'ECV ofereix també dades interessants sobre el nivell d'estudis o el tipus de llar que pateix en major o menor mesura el risc de pobresa o exclusió social. Així, només el 12,6% de les persones amb educació superior es troba recollit en aquest indicador, mentre que el 33,7 i el 33,8% dels que tenen estudis primaris o inferiors i la primera etapa de secundària respectivament pateixen aquest risc.

Pel que fa al tipus de llar, les llars amb nens són els més vulnerables, i el risc de pobresa fins i tot es duplica en aquells en què només hi ha un adult a càrrec del menor o menors.

La nacionalitat també és un factor important a tenir en compte. Si el 23,1% dels espanyols es troben en risc de pobresa o exclusió social, per als estrangers residents a Espanya procedents de la Unió Europea el percentatge es duplica fins a arribar al 47,7%, i per aquells procedents de la resta del món fins a un 56%.

Font: RT

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre