realitat

Decreix de mida el Forat de la Capa d'Ozó

El Doctor en Ciències Joan Carlos Peláez, investigador del Grup de Radiació Solar i Ozó atmosfèric, del Centre de Física de l'Atmosfera de l'Institut de Meteorologia, va explicar a Granma que la causa principal de tan marcada disminució obeeix en aquesta ocasió a condicions no habituals imperants en la circulació atmosfèrica a l'Antàrtida.

Els mesuraments del comportament del Forat de la Capa d'Ozó sobre l'Antàrtida corresponents a l'actual mes de setembre, mostren una de les reduccions més significatives de la seva mida observades en els últims anys, en rondar els vuit milions de quilòmetres quadrats (el setembre del 2018 era de 23 milions).

El Doctor en Ciències Joan Carlos Peláez, investigador del Grup de Radiació Solar i Ozó atmosfèric, del Centre de Física de l'Atmosfera de l'Institut de Meteorologia, va explicar a Granma que la causa principal de tan marcada disminució obeeix en aquesta ocasió a condicions no habituals imperants en la circulació atmosfèrica en aquesta regió del planeta.

Va precisar l'especialista que el que ha passat no té cap vincle amb els incendis a l'Amazònia, mentre va ratificar que segons les projeccions científiques més recents, la completa recuperació de l'anomenat Escut de la Vida en aquesta part de la geografia mundial ha de succeir en el transcurs de la dècada del 2060.

Resulta oportú assenyalar que l'ozó és un gas present de manera natural a l'atmosfera i constitueix una forma inestable de l'oxigen. Cada molècula d'ozó conté tres àtoms d'oxigen i la seva fórmula química és O3.

S'anomena capa a la zona de l'estratosfera (entre els 12 i 50 quilòmetres d'altura), on la seva concentració és més gran. Aquesta té la funció d'absorbir les radiacions ultraviolades emeses pel Sol, que en dosis elevades i acumulatives, poden ser molt perjudicials per a la salut dels humans (provoquen càncer de la pell, cataractes, danys al sistema immunològic), els animals i les plantes. Fins i tot, si (les radiacions) arribessin amb tota la seva intensitat a la superfície terrestre farien impossible qualsevol forma de vida al planeta.

Sota la conducció de l'Oficina Tècnica d'Ozó, del Centre de Gestió de la Informació i Desenvolupament de l'Energia, pertanyent a l'Agència d'Energia Nuclear i Tecnologies d'Avançada (AENTA), del Ministeri de Ciència, Tecnologia i Medi Ambient, Cuba compleix estrictament els compromisos assumits com signatària del Conveni de Viena i el Protocol de Montreal, per reduir l'ús de substàncies esgotadores de la capa d'ozó, accions recolzades per una documentada legislació ambiental, i la capacitació de milers de mecànics, tècnics, inspectors i especialistes de la Duana.

Dintre dels resultats notables aconseguits pel país en aquesta direcció figura l'eliminació dels clorofluorocarbonis (CFC) en la refrigeració domèstica i comercial, així com en la fabricació d'aerosols farmacèutics i industrials.

En l'actualitat una de les línies prioritzades és l'erradicació progressiva dels hidroclorofluorocarbonis (HCFC), compostos molt estesos a la climatització i refrigeració industrial que deterioren la capa d'ozó i accentuen l'escalfament de l'atmosfera terrestre.

Font: Granma

Etiquetes de comentaris: ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre