realitat

CCOO alerta del risc de col·lapse del SEPE i FOGASA"El Govern ha de prendre decisions urgents que proporcionin la plantilla necessària a aquests dos organismes. Si no és així, pot perillar la gestió i l'abonament de l'únic suport econòmic que, en aquest període, pot tenir una part significativa de la població", alerta CCOO.


Font: CCOO

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha quedat identificat, en el Reial decret llei 8/2020 publicat dimecres passat, com l'organisme de l'Administració General de l'Estat que ha d'assumir la gestió de totes les mesures dirigides a flexibilitzar els mecanismes d'ajust temporal d'activitat per a evitar acomiadaments. És difícil calibrar amb precisió en aquests instants la càrrega de treball addicional que tot això pot suposar, però és impossible escapar del desproporcionat volum de sol·licituds de prestació per desocupació al que serà necessari fer front.

De les xifres presentades pel president del Govern pot concloure's que no existirà impediment pressupostari per a fer front a la despesa que suposarà el pagament de la desocupació com a element substitutiu dels salaris que deixin d'abonar per les empreses. El dubte, però`, sorgeix en la capacitat de gestió que actualment té el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

L'organisme ha sofert en els últims anys una retallada en la seva plantilla excepcionalment sever. Dels més de 10.200 efectius amb els quals va arribar a comptar fa alguns anys, s'ha passat als menys de 7.900 que treballen en l'actualitat. S'ha perdut de l'ordre del 25% de la plantilla i se suporta un altre 17% d'eventualitat que encara no té una solució definida.

Seria ridícul comprometre recursos econòmics suficients per a donar resposta a les necessitats de treballadors, treballadores i empreses, dissenyar els nous procediments necessaris per al repartiment d'aquests recursos i fracassar a l'hora de gestionar els mateixos per les manques que se suporten en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.

La plantilla del SEPE va ser capaç de respondre eficaçment en la crisi del 2008, ha estat capaç de mantenir un servei de pagament de prestacions per desocupació adequada i ha demostrat la professionalitat i dedicació de totes les seves treballadores i treballadors malgrat tenir una plantilla mal dimensionada i unes càrregues de treball excessives. Una vegada més són aquestes situacions de crisis la que demostren la necessitat de mantenir uns serveis públics de qualitat, que en moments difícils sostenen i asseguren la capacitat de donar resposta als requeriments de la ciutadania garantint els drets i els aspectes essencials per a aquesta.

Avui, el dret de la ciutadania a cobrar les seves prestacions per desocupació es ve reconeixent en el mateix instant en què és sol·licitat per la persona que cau en aquesta situació, però la gestió interna que haurà d'abordar l'organisme en aquests moments és un repte d'unes dimensions colossals.

Si no es millora sensiblement la plantilla, el SEPE col·lapsarà i una bona part del missatge del Govern i del recollit en l'últim Reial decret llei publicat, caurà com un castell de naips. La representació de CCOO en l'organisme ve reclamant, des de fa més d'un any, un increment de plantilla que ja es demostrava necessari per al treball estructural que dia a dia recau sobre cadascuna de les seves oficines. Si a aquest dèficit sumem els nous requeriments, el Servei Públic d'Ocupació Estatal hauria d'estar en condicions d'incorporar 2.500 efectius de manera immediata si es pretén que les noves ajudes per desocupació s'abonin i això es faci amb rapidesa.

És cert que la prioritat ara és estrictament sanitària però no ha d'oblidar-se que els pròxims mesos seran també de desassossec en el pla econòmic i laboral. Els organismes encarregats de gestionar els denominats estabilitzadors automàtics de l'economia com el SEPE i FOGASA, hauran de ser, en bona part, els garants d'un nivell de rendes mínim que impedeixi que una part important de la població entre en claus de desesperació.

Reforçar aquests dos organismes és fonamental. Si en el SEPE les manques són clares, en FOGASA la situació pot arribar a ser encara més dramàtica. El Fons de Garantia Salarial té una dimensió molt petita, no s'aconsegueixen els 350 efectius a nivell estatal i, per a suportar el que se li ve damunt, en cap cas hauria d'estar per sota dels 600 efectius.

La Secció Sindical Estatal de CCOO s'ha dirigit als responsables d'aquests organismes, a la ministra de Treball i Economia Social i als responsables de Funció Pública en l'Administració General de l'Estat per a exigir solucions que, des del seu punt de vista, haurien d'haver quedat contemplades en el mateix Reial decret llei publicat.

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre