realitat

El COVID-19 podria acabar amb gairebé 25 milions d'ocupacions en el món, afirma la OIT

Una avaluació inicial de l'impacte de COVID-19 en el món laboral mundial indica que els efectes seran de gran abast, portant a milions de persones a la desocupació, a la subocupació i a la pobresa laboral, i proposa mesures per a una resposta decisiva, coordinada i immediata.

Segons una nova avaluació de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la crisi econòmica i laboral provocada per la pandèmia del COVID-19 podria augmentar la desocupació mundial en gairebé 25 milions de persones.

En la nota d'avaluació preliminar, el COVID-19 i el món del treball: Conseqüències i respostes , es demana l'adopció de mesures urgents, a gran escala i coordinades basades en tres pilars: protegir als treballadors en el lloc de treball, estimular l'economia i l'ocupació, i sostenir els llocs de treball i els ingressos.

Aquestes mesures inclouen l'ampliació de la protecció social, el suport per a mantenir l'ocupació (és a dir, el treball a jornada reduïda, les vacances pagades i altres subsidis) i la concessió d'ajudes financeres i desgravaments fiscals, en particular a les microempreses i petites i mitjanes empreses. A més, en la nota es proposen mesures de política fiscal i monetària, així com préstecs i ajuda financera a sectors econòmics concrets.

Diferents hipòtesis

Sobre la base de les diferents hipòtesis per les conseqüències del COVID-19 sobre el creixement del PIB mundial, les estimacions de l'OIT indiquen un augment de la desocupació mundial d'entre 5,3 milions (hipòtesi "prudent") i 24,7 milions (hipòtesi "extrema") a partir d'un nivell de base de 188 milions en 2019. En comparació, la crisi financera mundial de 2008-2009 va augmentar la desocupació mundial en 22 milions.

Es preveu a més un augment exponencial de la subocupació, ja que les conseqüències econòmiques del brot del virus es tradueixen en reduccions de les hores de treball i els salaris. Als països en desenvolupament, és possible que les restriccions al moviment de persones (per exemple, dels proveïdors de serveis) i mercaderies en aquesta ocasió anul·lin l'efecte amortidor que allí sol tenir l'ocupació per compte propi.

Les caigudes de l'ocupació també comporten grans pèrdues d'ingressos per als treballadors. L'estudi estima que aquestes se situaran entre 860.000 milions de dòlars i 3,4 bilions de dòlars a la fi de 2020. Això es traduirà en caigudes en el consum de béns i serveis, la qual cosa al seu torn afectarà les perspectives de les empreses i les economies.

També es preveu un important augment de la pobresa laboral, ja que "la pressió sobre els ingressos resultant de la disminució de l'activitat econòmica tindrà un efecte devastador per als treballadors que es troben a prop o per sota del llindar de la pobresa". L'OIT estima que entre 8,8 i 35 milions de persones més estaran en situació de pobresa laboral a tot el món, enfront de l'estimació original per a 2020 (que preveia una disminució de 14 milions a tot el món).

Respostes de política ràpides i coordinades

La nota de l'OIT adverteix que la crisi de l'ocupació podria afectar a determinats grups de manera desproporcionada, i per consegüent agreujar la desigualtat. Entre ells es troben les persones amb treballs menys protegits i mal pagats, en particular els joves i els treballadors d'edat. Les dones i els migrants també. Aquests últims són vulnerables a causa de la falta de protecció i drets socials, i les dones tendeixen a predominar en les ocupacions de baixa remuneració i en els sectors afectats.

"En temps de crisi com el que ens toca viure, comptem amb dues eines clau que poden ajudar a mitigar els danys i a restablir la confiança del públic. En primer lloc, el diàleg social actiu entre els treballadors i els ocupadors i els seus representants, és vital per a fomentar la confiança del públic i el suport a les mesures necessàries per a superar aquesta crisi. En segon lloc, les normes internacionals del treball proporcionen una base de provada eficàcia per a les respostes de política que se centren en una recuperació sostenible i equitativa. És necessari que en aquest difícil moment es faci tot el possible per a reduir al mínim els perjudicis per a les persones", va concloure Ryder.

Més info: OIT

Etiquetes de comentaris: , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre