realitat

El Govern de la Generalitat es reitera en l'abandonament de les treballadores del lleure educatiu

Font: CCOO de Catalunya


Després de la denúncia realitzada per CCOO per defensar els llocs de treball del sector del lleure, amenaçats per l’eliminació dels serveis de migdia arran la situació pel coronavirus, ahir al matí el conseller d’Educació, Josep Bargalló, anunciava a TV3 que el Departament no era coneixedor de la modificació del Decret llei 7/2020 i l’afectació sobre el personal dels menjadors escolars. Explicava que els serveis jurídics es posaven a analitzar la denúncia i insistia a defensar aquestes treballadores.

Malauradament, la nota de premsa del Govern d’ahir a la tarda reitera l’abandonament en què es deixa les treballadores més precàries al servei de l’educació a Catalunya. Perquè el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, no obliga, de cap de les maneres, a prendre aquesta decisió.

La nota distingeix dos tipus de menjadors escolars: els que presten el servei contractats per l’Administració i els que ho fan mitjançant un contracte privat a una AMPA.

En el primer cas, no aclareix si les AMPA presten el servei directament o per delegació de l’Administració. En aquest cas, preveu una indemnització, suposem que en aplicació de l’article 34 del RDL 8/2020, en concordança amb l’article 208 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. El problema és que el precepte estableix la indemnització de danys i perjudicis després d’haver-se produït el dany patrimonial a l’empresa, és a dir, obliga que les empreses segueixin pagant el salari a la plantilla durant el temps que perduri el contracte suspès. En aquest sentit, si l’empresa opta per fer un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), no pagarà els salaris durant el període de suspensió del contracte i, en conseqüència, no podrà després sol·licitar a l’Administració cap indemnització de danys i perjudicis per aquest concepte. La conseqüència és clara: les treballadores quedaran només protegides en funció del que hagi determinat l’ordenament jurídic del Govern de l’Estat.

En el segon cas, molt majoritari a Catalunya, el Govern anuncia que estudia mesures per pal·liar els danys. Després de modificar un decret llei en una setmana per deixar abandonades aquestes treballadores, poques esperances podem tenir en aquests estudis.

La conseqüència de tot plegat és que en les hores vinents veurem com s’incrementa en més de 10.000 treballadores les afectades per ERTO a Catalunya, en la gran majoria en empreses sense representació sindical i que difícilment complementaran l’atur que cobraran de l’Estat.

Així doncs, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya exigeix al conseller d’Educació que treballi perquè el Govern de la Generalitat decreti, immediatament, que habilitarà les mesures oportunes perquè les treballadores dels menjadors escolars no pateixin cap disminució salarial en el temps que duri el tancament dels centres educatius.

Al mateix temps hem de deixar clar a les empreses que, en qualsevol escenari, res justifica optar por una via més lesiva per a les treballadores que la de l'ERTO per força major. Qualsevol intent d’acomiadament, de vacances obligades o de suspensió individual de contractes, es trobarà amb la nostra oposició per defensar el personal jurídicament i sindicalment. Animem les diferents patronals a encetar les negociacions necessàries per reduir al mínim el perjudici per a les treballadores de manera coordinada.

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre