realitat

La polarització de la riquesa continua augmentant pel transvasament de rendes a través dels lloguers

La sisena Enquesta Financera de les Famílies confirma un reforçament de la desigualtat en el repartiment de la riquesa: les llars riques acumulen cada vegada més patrimoni financer i immobiliari a costa de les llars pobres, que cada vegada tenen menys cases en propietat i paguen lloguers més alts.

El Banc d'Espanya acaba de publicar la sisena Enquesta Financera de les Famílies (EFF), corresponent a 2017. Aquesta enquesta es realitza cada tres anys des de 2002 a una mostra de 6.000 llars i proporciona la informació més completa sobre la distribució de la riquesa entre les famílies. Com el dia de la marmota, cada nova edició de l'EFF torna a mostrar la mateixa tendència estructural a l'eixamplament de la desigualtat i fluctuacions particulars associades a les successives conjuntures econòmiques.

La riquesa o patrimoni de les llars és un valor d'estoc i inclou el valor monetari dels seus actius (immobles, accions i propietats de tota mena) menys els seus passius o deutes; en canvi, la renda és un valor de flux i recull els ingressos de les llars obtingudes al llarg d'un any (salaris, beneficis, prestacions monetàries, etc.). Els informes publicats pel Banc d'Espanya distribueixen les llars per trams de patrimoni en cinc lots, de més a menys riquesa: el 10% de llars amb més patrimoni net ocupen els percentils 90-100 i nosaltres els definim com "molt rics"; el següent tram, entre els percentils 75 i 90, són els relativament "rics"; entre els percentils 50 i 75, els "intermedis"; entre 25 i 50, els relativament "pobres"; i els situats per sota del percentil 25, els "molt pobres". Aquestes categories seran les que utilitzem en el present text.

(...)

La conclusió general és que la desigualtat en el repartiment de la riquesa, que ja era gran en 2002, s'ha ampliat de manera substancial en els anys següents, sobretot en la fase de sortida de la crisi. La ràtio o divisió entre el patrimoni net mitjà del 10% més ric i el 50% més pobre, en euros constants, ha passat de 16 en 2002 (857.500 €/54.100 €) a 21 en 2011 (1.250.900 €/60.600 €) i 38 en 2017 (1.354.400 €/35.700 €), la qual cosa suposa que la desigualtat de la riquesa entre tots dos segments de població s'ha doblegat amb escreix en tan sols quinze anys.

Font i més info: Barometro Social

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre