realitat

Així està afectant la pandèmia en l’economia mundial, segons l’OITLa crisi del COVID-19 està tenint un efecte devastador en treballadors i ocupadors de tots els sectors. Els treballadors que presten serveis essencials, en particular en l'àmbit sanitari i el de resposta a situacions d'emergència en primera línia, corren un elevat risc d'infecció. Els empleats de supermercats, les hostesses de vol i els treballadors del sector automobilístic es troben entre els que han vist amenaçada la seva salut i els seus mitjans de subsistència a conseqüència de la pandèmia.

La OIT ha elaborat un conjunt d'informes per a analitzar la repercussió de la crisi en diversos sectors socials i econòmics, en particular en els serveis públics d'emergència (SPE), els serveis sanitaris i educatius, el comerç minorista d'aliments, la indústria automobilística, el turisme, l'aviació civil, l'agricultura, la navegació marítima i la pesca, així com les indústries tèxtil i de fabricació de peces de vestir, cuir i calçat.

En aquests informes es posa de manifest el valor demostrat pels treballadors dels serveis sanitaris i d'emergència pública en lluitar contra la pandèmia, així com pels professors, la gent de mar, els comerciants i altres treballadors essencials per a la nostra societat.

També revelen pèrdues a gran escala, tant en matèria de productivitat com d'ocupació, en tots els sectors. Els països en desenvolupament seran els més afectats, i el nivell de pobresa serà cada vegada major.
“Hem d'augmentar la inversió per a oferir condicions de treball segur i decent als treballadors que exerceixen la seva labor en primera línia i evitar que aquesta pandèmia deixi seqüeles a llarg termini en les economies, les persones i l'ocupació."

Alette van Leur, Directora del Departament de la OIT de Polítiques Sectorials
En les anàlisis també es recullen les dràstiques mesures adoptades per governs, ocupadors i treballadors per a detenir la propagació del virus i mitigar la seva incidència en empreses i mitjans de subsistència, així com en l'economia en el seu conjunt.

Aquestes mesures han posat l'accent en quatre objectius a curt termini, a saber, la protecció dels treballadors en el lloc de treball; el suport a les empreses, al treball i al manteniment dels ingressos; el foment de l'economia i de l'ocupació; i la promoció del diàleg social sobre la base de les normes internacionals del treball perquè tots els països i sectors es recuperin de manera ràpida i eficaç.

“Molts dels nostres Estats membres estan adoptant mesures que no tenen precedents per a protegir als treballadors que desenvolupen la seva labor en primera línia i pal·liar els efectes en les empreses, els mitjans de subsistència i els membres més vulnerables de la societat”, assenyala Alette van Leur, Directora del Departament de la OIT de Polítiques Sectorials. “Hem d'augmentar la inversió per a oferir condicions de treball segur i decent als treballadors que exerceixen la seva labor en primera línia i evitar que aquesta pandèmia deixi seqüeles a llarg termini en les economies, les persones i l'ocupació”.

Anàlisi sectorial

El sector turístic i dels viatges, que abans del brot del COVID-19 es preveia que constituís el 11,5% del producte intern brut (PIB) mundial, s'ha vist especialment afectat. S'estima que el sector turístic a la Unió Europea perd al voltant de 1.000 milions d'euros d'ingressos mensuals a conseqüència de la pandèmia.

Els efectes en l'ocupació en el sector del transport marítim, que compta amb dos milions de treballadors com a gent de mar, són notables. En particular, s'han vist afectats els viatges en creuer, que donen ocupació a 250.000 persones, ja que diversos països han desaconsellat aquests viatges i les principals companyies de creuers han suspès les seves operacions.

El sector automobilístic ha de fer front així mateix a un sobtat i generalitzat estancament de la seva activitat econòmica, tenint en compte del confinament dels treballadors en la seva llar, la interrupció de les cadenes de subministrament i el tancament de fàbriques. S'estima que en 2017 aquest sector industrial emprava directament a gairebé 14 milions de treballadors a tot el món.

A conseqüència de les estrictes restriccions de viatge imposades i la recessió econòmica a escala mundial que es preveu, l'Associació de Transport Aeri Internacional (IATA) estima que els ingressos del sector en concepte de transport de passatgers podrien reduir-se en 252.000 milions de dòlars, la qual cosa constitueix una disminució del 44% respecte a 2019.

En els sectors tèxtil i fabricació de peces de vestir, cuir i calçat, les mesures de quarantena han minvat la demanda dels consumidors. A Bangladesh, les cancel·lacions de comandes han provocat una pèrdua d'ingressos d'uns 3.000 milions de dòlars, i han afectat a al voltant de 2,17 milions de treballadors.

L'agricultura i la seguretat alimentària també s'han vist greument afectades. Per exemple, la recent suspensió temporal d'una de les majors subhastes de te del món en Mombasa (Kenya), en la qual es comercialitza te de molts països d'Àfrica oriental, podria tenir un efecte econòmic devastador a escales local, nacional i regional si aquesta suspensió es prolonga.

Font:OIT

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre