realitat

Alerten de la forta tensió que viu tot el sector sanitari català per la pandèmia de la COVID19

Font: CCOO Sanitat

La situació actual als hospitals de Catalunya a causa de la pandèmia del coronavirus causant de la COVID-19 ha posat en tensió el sistema sanitari, saturant i col·lapsant les unitats de cures intensives (UCI).

Tots els hospitals catalans s'han hagut d'adaptar augmentant la seva capacitat per absorbir l'augment de la demanda. Aquesta situació està afectant tot el sector sanitari de Catalunya, l’ICS, la sanitat concertada i també el sector privat, així com a les residències de gent gran. Tenim exemples de tot tipus com l’Hospital del Mar, Mollet, Granollers, Igualada, Vall d’Hebron, Quiron, Althaia...

Els centres comarcals no són una excepció. La por al col·lapse de les UCI s'intensifica als centres comarcals, porta d'entrada de grans volums de població.

Des del departament de Salut s'està duent a terme una reorganització dels recursos a Catalunya per tal d'augmentar la capacitat de llits d'UCI amb un plantejament que és concebre tots els hospitals com a un únic sistema, com una única UCI.

SOS de la sanitat i dels serveis a l’atenció a persones

A tall d’exemple, segons les darreres dades publicades per Salut (actualització 30/03/2020) l'àrea de referència de l'Hospital de Mollet té una de les taxes estandarditzades de COVID-19 per edat i sexe per 100.000 habitants més elevades de Catalunya.

La situació a l'Hospital de Mollet, a dia d'avui, és de 164 casos positius ingressats a llits d'hospitalització convencional (112 menors de 70 anys i d'aquests, 29 menors de 50 anys), tots ells amb pneumònia bilateral. I 10 pacients intubats a la unitat de semicrítics, que s'ha convertit en una UCI més del territori. Aquests pacients intubats a la unitat de semicrítics no s'han reflectit a les dades oficials, en les actualitzacions de pacients COVID-19 ingressats a UCI que es fan de forma periòdica des de Salut.

Més enllà de les estadístiques, el que preocupa al personal sanitari de l'Hospital de Mollet és la manca de drenatge als centres terciaris d'aquests pacients crítics. Tot i que des de Salut s'insisteix en que s'està treballant com a una única UCI a tot el territori, la realitat d’aquest centre és que no hi ha un flux de derivació dels pacients crítics als hospitals terciaris.

És per això que el comitè d’empresa de l’Hospital de Mollet exigeix al Servei Català de la Salut que ofereixi una sortida digna, diària i eficaç a tots als pacients de l’hospital que necessitin d'assistència crítica. Si no és així, el comitè d’empresa d’aquest hospital entendrà que el territori de referència d’aquest centre està en situació d'iniquitat, del tot intolerable, respecte d'altres regions sanitàries.

A tota aquesta situació, extrapolable a la majoria dels centres de Catalunya, s’ha d’afegir que a tot el sistema hi ha insuficiència i moltes vegades inadequats equips de protecció individual (mascaretes, bates, ulleres, etc.) i tampoc es fan les proves diagnòstiques que pertocaria a les persones treballadores. Tot això fa que el personal es contagiï o pugui contagiar a uns altres i de retruc es produeixi una sortida de professionals de l’atenció a pacients.

Instem i sol·licitem que les empreses, les conselleries i governs posin solució a aquesta situació el més aviat possible. El sector sanitari de Catalunya, les residències de gent gran i la societat necessita solucions JA.

Etiquetes de comentaris: , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre