realitat

CCOO inicia una campanya de defensa jurídica contra els acomiadaments i les finalitzacions de contracte durant l'estat d'alarma per COVID-19


Font: CCOO de Catalunya


Els Reials Decrets aprovats en les últimes setmanes han establert diferents qüestions que tenen com a finalitat el manteniment de l'ocupació durant l'estat d'alarma per coronavirus en sintonia amb el plantejat per CCOO.

Segons les dades de baixes a la Seguretat Social durant l’estat d’alarma al mes de març, s’han destruït prop de 900.000 llocs de treball a Espanya i més de 141.000 a Catalunya, sense computar els més de 600.000 persones treballadores afectades per ERTOs a Catalunya. Aquestes dades indiquen que les mesures del govern no impedeixen que les empreses continuïn acomiadant i finalitzant contractes de treball en lloc d’aplicar mesures temporals per no destruir ocupació. Aquesta situació provoca que molts treballadors i treballadores més afectats per la precarietat laboral es quedin sense accés a prestacions d’atur o consumeixin el que tenen reconegut, provocant una situació de més precarietat. Per aquesta raó, l’actuació fraudulenta d’algunes empreses no pot quedar sense resposta sindical i jurídica.

En aquest marc, CCOO fa un pas endavant i a través del nostre Gabinet Tècnic Jurídic vol contribuir a l'objectiu d'assegurar el manteniment de l'ocupació, i la defensa dels treballadors i treballadores que són més vulnerables als incompliments patronals, establint una tarifa extraordinària.

GARANTIR LA READMISSIÓ

CCOO defensarà la nul·litat, amb la finalitat de intentar garantir la readmissió, de tots aquests acomiadaments i finalitzacions de contracte il·legals que s’estan produint per tal de recuperar el llocs de treballs que s’extingeixen sense causa.

La campanya té una naturalesa general i està dirigida a tot tipus de finalitzacions, acomiadaments o extincions de contractes, ja siguin indefinits, temporals de durada determinada, fixos discontinus o de qualsevol altre tipus.

L’objectiu és fer costat als treballadors i treballadores vigilant el compliment de la llei per part de les empreses, en un període en el qual els recursos públics estan servint per a esmorteir les conseqüències en l'activitat econòmica.

Les persones no afiliades al sindicat podran ser beneficiades per aquesta tarifa extraordinària afiliant-se a CCOO i mantenint la seva afiliació almenys durant la durada del procediment i com a mínim per un any.

Les persones treballadores que s’afiliïn amb la campanya tindran la gratuïtat del procediment judicial inicial; si el resultat fos desestimatori no se'ls cobrarà res; si el resultat és satisfactori, només se’ls cobrarà el 5% de la millora en les retribucions obtingudes per la intervenció de CCOO, amb un mínim de 100 euros, que es cobrarà al final del procediment.

A les persones afiliades a CCOO anteriorment al decret d'estat d'alarma amb antiguitat inferior a un any, se'ls farà un descompte del 50% de la tarifa per a no afiliats i sense cap mínim. I per a les persones afiliades anteriorment al decret d'estat d'alarma que tinguin una antiguitat d’un any o superior, el procediment judicial serà totalment gratuït.

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre