realitat

Davallada de l’IPC al mes de marçFont: CCOO Catalunya

Des de juliol de l’any 2016, Catalunya no s’havia vist confrontada amb una inflació tan baixa. La dada del març (0,0%) es deu, en primer lloc, a la important baixada del preu del petroli. Així queda reflectit en el comportament de la inflació subjacent, que és aquella no té en compte el comportament dels preus energètics i dels aliments sense elaborar, que s’ha mantingut estable. Tanmateix, en una situació propera a la deflació, calen mesures urgents per garantir la capacitat adquisitiva de les llars catalanes i el manteniment de la seva demanda. Per la part de l’oferta, és necessari activar mecanismes de control per tal d’evitar abusos i moviments especulatius per part de distribuïdors i intermediaris.

A nivell metodològic cal destacar com en aquesta ocasió, i per primera vegada en tota la sèrie històrica de l’IPC, no s’ha pogut recollir la informació dels preus relativa a tots els productes a causa de la situació de confinament per coronavirus i durant la darrera setmana hi ha hagut productes el preu dels quals s’ha hagut d’estimar indirectament, amb la qual cosa podria haver una certa manca de precisió en el càlcul dels índexs.

A Catalunya l’IPC interanual es situa en el 0,0%, vuit dècimes per sota del mes anterior i situant-se al mateix nivell que l’indicador estatal.

En termes interanuals, hem de destacar el descens de preus en l’habitatge, amb una reducció del -4,4%, atès que els preus de l’electricitat i del gasoil per la calefacció baixen més en relació al mateix període de l’any passat. L’altre grup de productes que s’ha caracteritzat per una reducció en el seu preu és el transport, que ha disminuït en un -2,7% com a conseqüència de la reducció del preu dels carburants en relació al mes de març de l’any passat. Veiem doncs que la disminució de preus ve motivada fonamentalment per la caiguda del preu dels carburants. D’altra banda, els productes que registren un comportament inflacionari són els hotels, cafès i restaurants (amb un increment del 2,5%) i els aliments i begudes no alcoh liques, amb un increment del 2,4%.

La variació de preus registrada a Catalunya en relació al mes passat és de -0,5%, quatre dècimes per sota de la variació experimentada el passat mes de febrer, que va ser del -0,1%. El grup de productes que més han contribuït a aquest descens de preus és el transport, que presenta una reducció de -3,4%, motivat com hem dit pel descens en el preu dels carburants. En sentit contrari, trobem que el vestit i calçat incrementa preus en el 4,0%.

A nivell de l’Estat, l’IPC interanual es situa també en el 0,0%, set dècimes per sota de l’índex pel passat mes de febrer. De la mateixa manera que hem vist en el cas de Catalunya, el grup de productes que més han contribuït a aquesta reducció en l’índex són l’habitatge (amb un descens del -4,8%) i el transport (amb un decrement del -2,4%). D’altra banda, destaquem com els aliments i begudes no alcoh liques han incrementat preus en un 2,5% i les comunicacions en un 0,7%.

La inflació subjacent estatal, que és aquella que no té en compte ni els aliments no elaborats ni el preu dels carburants i que, per tant, captura amb major fiabilitat l’estat real de l’economia atès que evita les fluctuacions inherents al preu del petroli, es manté en l’1,1%. No presenta doncs variacions respecte el mes passat i es situa un punt i una dècima per sobre de l’indicador general (que sí que incorpora el preu dels carburants). Aix demostra com el comportament deflacionari que s’ha registrat aquest mes té a veure fonamentalment amb la caiguda del preu del petroli, que ha motivat caigudes de preus en aquells productes que són dependents del preu d’aquest producte.

La taxa de variació anual de l’ICPH (Índex de Preus de Consum Harmonitzat estatal), que mesura l’evolució dels preus seguint la mateixa metodologia per a tots els països de la zona euro es situa en el 0,1%, vuit dècimes per sota de la taxa registrada el mes passat, que va ser del 0,9%. La zona euro també registra un comportament descendent en aquesta taxa tot i que menor que en cas de l’Estat espanyol atès que passa d’una taxa del 1,2% el passat mes de febrer a una de 0,7% en aquest mes de març.


Etiquetes de comentaris: , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre