realitat

L'Atenció Primària hauria atés a més de 900.000 casos sospitosos de COVID-19
Font: EFE

Els professionals d'Atenció Primària estan realitzant el seguiment de més de 900.000 pacients a Espanya amb quadre clínic probable de COVID-19, als quals no se'ls ha practicat la prova, i que presenten símptomes lleus que no precisen, en la seva majoria, atenció hospitalària.

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (semFYC) ha fet públics els resultats d'una enquesta en relació al COVID-19 feta durant la setmana del 23 al 27 de març entre 1.063 especialistes en medicina familiar i comunitària que exerceixen en Atenció Primària.

Les projeccions de les dades de l'enquesta situen els casos confirmats al 27 de març en 65.149, xifra molt similar als 64.059 que es van publicar llavors, la qual cosa donaria validesa al milió de casos lleus registrats, segons explica semFYC en un comunicat que veu la llum en la vespra del Dia d'Atenció Primària.

L'enquesta posa de manifest el “extraordinari paper de contenció i porta de la sanitat que realitza l'Atenció Primària i els professionals que treballen en aquesta, durant aquesta crisi”, assenyala el president de la semFYC, Salvador Tranche.

Només una mínima part d'aquests 900.000 casos lleus de COVID-19 “està arribant a l'hospital, la qual cosa permet desestresar el sistema i que les unitats hospitalàries es focalitzin en l'atenció als més greus, així com en la vigilància intensiva, com està previst”, apunta el president de semFYC.

Consultes en Atenció Primària no sols per COVID-19

L'enquesta també reflecteix que, encara que tots els missatges des de l'inici del confinament van orientats a promoure la consulta no presencial, la realitat és que sorgeixen problemes de salut que no són demorables i no poden resoldre's telemàticament i que, lògicament, continuen solucionant-se en Atenció Primària.

Del conjunt de dades extretes es deriva que, si bé el 36,41% dels pacients atesos de manera presencial van acudir a consulta per motius vinculats a quadres respiratoris que podrien estar vinculats a la COVID-19, el 63,5% restant ho van fer per causes diferents i de caràcter inajornable.

El total d'aquestes consultes presencials per temes no respiratoris se situaria entorn de 867.000, si es projecten les dades obtingudes de 1.063 metges de família sobre el total de facultatius dels centres de salut.

El manteniment de l'assistència als pacients amb patologia crònica o necessitats inajornables no vinculades al COVID19 constitueix “un dels pilars de l'Atenció Primària i la Medicina Familiar i Comunitària en aquests temps de pandèmia: el sistema ha de continuar assistint als pacients crònics més encara ara quan el confinament ens obliga a oferir un major suport emocional i difusió d'informació sanitària de qualitat cap als pacients”, apunta el doctor.

Pacients en unitats separades

S'han organitzat unitats separades per a l'atenció de pacients amb quadre respiratori en els centres de salut amb la finalitat d'aïllar als pacients de risc.

L'activitat en aquestes consultes presencials de respiratori hauria suposat entre 3 i 4 pacients diaris de mitjana per metge de família, la qual cosa en explotació de dades fins als 29.089 metges de família hauria suposat 494.462 consultes en una setmana en tota Espanya.

Consultes per telèfon i per videotrucada

Quant a la configuració de les activitats assistencials, bona part d'aquestes van passar a realitzar-se essencialment telèfon, “encara que molts professionals han començat a impulsar les videollamadas amb els seus pacients, per a tractar de millorar la qualitat de l'entrevista clínica i els resultats d'aquesta”, assenyala Salvador Tranche.

“El COVID-19 -afegeix- està suposant un salt cap a la telemedicina real i un ús molt racional dels recursos per part dels pacients amb símptomes menors. És alguna cosa que s'ha d'agrair a la ciutadania”.

Aquesta activitat telemàtica pot haver implicat més de 4 milions de trucades telefòniques efectuades pel conjunt de metges de família d'Atenció Primària durant la setmana analitzada en l'enquesta.

Es tracta d'una dada que s'extrapola de les 146.856 flames telefòniques que van confirmar haver realitzat els 1.063 metges que han participat en l'enquesta. Les mitjanes apunten al fet que cada metge de família pot estar fent entre 27 i 28 crides diàries.

La semFYC és la federació de les 17 Societats de Medicina de Família i Comunitària que existeixen a Espanya i agrupa a més de 20.000 metges de família.

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre