realitat

Les ETT deixen abandonats els treballadors i treballadores amb contractes de "posada a disposició"

Font: CCOO de Catalunya

CCOO, junt a UGT a nivell estatal, denunciaran a totes les empreses de treball temporal (ETT) que han deixat tirades i abandonades als centenars, fins i tot milers, de persones que estaven posades a disposició en empreses usuàries i les han acomiadat dels seus llocs de treball i extingit els seus contractes temporals. És vergonyós observar com aquestes empreses estan actuant amb les seves pròpies plantilles en missió, treballadors i treballadores ja de per si en situació de precarietat, afegint a més una situació d'indefensió i de dificultat d'accés a les seves prestacions.

Des dels primers moments d'aquesta crisi sanitària de la COVID-19, les ETTs han acomiadat, majoritàriament per finalització d'activitat, a un alt volum de plantilla que prestava els seus serveis en empreses usuàries, quan, al nostre parer, haurien d'haver suspès els contractes, ja que, generalment, el que ha passat és que s'ha suspès l'activitat en aquestes empreses "client". Així ho demostra el fet que la immensa majoria de les empreses usuàries han emprès ERTEs de les seves plantilles, perquè un cop acabi aquesta situació de la pandèmia del coronavirus tornin als seus llocs de treball.

Entenem que els més de 300.000 treballadors i treballadores cedits en missió a empreses de tots els sectors productius no poden tenir un nivell de cobertura menor que la resta dels treballadors/es de les empreses usuàries, el que implica que les diferents situacions que es puguin emanar dels efectes de COVID-19 s'han d'articular mitjançant mesures equivalents a les ja adoptades o que es puguin adoptar en un futur per a la resta de les empreses o sectors.

Exigim, per tant, a través del Ministeri de Treball i del Servei Públic d'Ocupació, que es fiscalitzin d'ofici aquestes irregularitats laborals perpetrades contra aquest importantíssim col·lectiu de persones treballadores i, en cas de detectar-se, aplicar tot el pes sancionador que estableix la legislació per a aquests abusos laborals.

Aquesta actuació totalment reprotxable de les ETT té unes conseqüències molt greus per als treballadors i les treballadores d'ETT en missió, ja que no podran accedir als beneficis de prestacions que s'estipulen en el RDL 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents davant l'extraordinària situació de gravetat que presenta la COVID-19, que reforça la cobertura a les persones afectades per un ERTO, possibilitant l'accés a prestacions d'atur encara que no tinguin el període mínim de cotització, i que aquests períodes de suspensió no comptin per als màxims de percepció de l'atur. Així, les persones acomiadades per ETT que no comptin amb cotització suficient no podran accedir a l'atur, i no tindran opció de descomptar aquest temps del seu període màxim d'atur generat.

Des de CCOO i UGT assessorarem a totes les treballadores i treballadors que ens ho sol·licitin que hagin estat acomiadat en aquestes circumstàncies, ja que considerem que són acomiadaments totalment injustos i que no s'ajusten a dret. Igualment, investigarem a totes aquelles ETTs que han efectuat aquestes pràctiques reprovables per comprovar el nombre de casos que es trobin en aquesta situació, i interposarem demandes de conflicte col·lectiu per ERO encobert per no haver procedit com marca l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors.

Etiquetes de comentaris: , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre