realitat

Partits comunistes de tot el món signen una declaració conjunta exigint mesures immediates per a protegir la salut i els drets dels pobles
Organitzacions comunistes i obreres de tot el món han signat un comunicat conjunt exigint mesures per a protegir la salut i els drets dels pobles. Uns 82 partits, de tots els continents, han fet pública una declaració en la que demanen que es doti a tota la població de la protecció necessària, així com es respectin els drets socials i democràtics, i no es faci servir la pandèmia per furtar-los. De la mateixa manera, demanen que s’aturin les agressions imperialistes i les sancions unilaterals.

Comunicat íntegre en català

Partits Comunistes i Obrers
Mesures immediates per a protegir la salut i els drets dels pobles


Els partits comunistes i obrers ens posicionem amb responsabilitat davant els nostres pobles. Som aquí! Presents a l'avantguarda de la lluita per a prendre mesures immediates per a protegir la salut i salvaguardar els drets de la classe obrera i les capes populars, a tot arreu!

Enviem el nostre més sincer agraïment als metges i infermers, al personal dels hospitals, de les unitats de salut que estan lluitant enfrontant grans dificultats.

Expressem la nostra solidaritat a tots els afectats per la pandèmia de la CoVID-19 i els desitgem una recuperació ràpida de la malaltia.

Saludem als països que estan duent a terme accions de solidaritat amb els països més afectats, com per exemple amb el va enviar de materials de protecció, ventiladors e professionals de salut per països com la Xina, Cuba i Rússia, accions que es troben en contradicció amb la inexistència de la Unió Europea.

El perill de la pandèmia del CoVID-19 demostra tràgicament les profundes deficiències dels sistemes de salut pública en tots els països capitalistes que es coneixien abans de l'aparició del coronavirus. Aquestes deficiències no s'han produït per accident, són el resultat de les polítiques antipopulars aplicades pels governs al servei del gran capital per a comercialitzar i privatitzar la salut, per a recolzar la rendibilitat dels grups monopolistes. Aquesta política soscava les grans capacitats científiques i tecnològiques disponibles avui per a satisfer totes les necessitats de prevenció i atenció al poble.

L'experiència actual posa en evidència la naturalesa antisocial e parasitària del capitalisme i destaca la superioritat i l'actualitat del socialisme i la planificació central científica amb tenint com a criteri les necessitats populars, que pot proporcionar atenció primària i prevenció, hospitals, metges i infermers, medicina, laboratoris, exàmens mèdics i tot el que es necessita per a satisfer les necessitats de salut constants i urgents del poble.

La desacceleració de l'economia global preexistent ara es veu reforçada per la propagació del coronavirus i augmenta el risc d'una nova crisi en el període que ve. Malgrat la propaganda de la “concertació nacional”, els governs que serveixen al gran capital centren les mesures econòmiques en el suport dels grups monopolistes i una vegada més intenten carregar el cost de la crisi sobre els treballadors i les altres capes populars. Els treballadors i els pobles no poden ni han de pagar de nou!

La "responsabilitat individual" no pot ser utilitzada com a pretext per a cobrir la responsabilitat estatal i governamental. Avui, prendre les mesures necessàries requereix la lluita dels pobles contra la política de donar suport als grups monopolistes, que sacrifica la satisfacció de les necessitats i la salut dels pobles en nom de la rendibilitat capitalista.

Els Partits Comunistes i Obrers exigim que es prenguin totes les mesures necessàries per a enfrontar la pandèmia, que inclouen les següents:

• Enfortiment immediat dels sistemes de salut pública amb fons estatals, contractació de metges i infermers amb drets plens. Cobrir totes les necessitats en Unitats de Cura Intensiva (UCI) i la infraestructura requerida per al ple funcionament dels serveis de salut pública i de recerca científica.

• Provisió immediata al poble, sense càrrec, per l'estat de tots els mitjans de protecció necessaris (màscares, guants, antisèptics, etc.) i detenció de l'especulació. Aquí i ara, donar totes les mesures de protecció als metges i infermeres que lluiten als hospitals amb sacrifici i cost personal.

• Protecció dels ingressos i els drets obrers i populars. Frenar la immunitat del capital que, amb el pretext de la pandèmia del CoVID-19, està duent a terme amplis acomiadaments i intenta aixafar més els drets salarials, la jornada laboral, els permisos i altres drets laborals. Prendre mesures immediates per a protegir la salut dels treballadors en els llocs de treball.

• Cap disminució dels drets democràtics dels pobles sota el pretext del coronavirus.

• Posar fi a totes les sancions e mesures de bloqueig econòmic que en aquesta situació són fins i tot més injustes e criminals e dificulten a la vida dels països afectats, prendre totes les mesures necessàries per a protegir la salut i la vida dels pobles.

• Diem no a les intervencions imperialistes i als exercicis militars, com els de l'OTAN, i demandem la redirecció dels recursos públics per a donar suport a les necessitats dels pobles, com per exemple el finançament dels sistemes públics de salut e seguretat social.

Partits signants:
1. Communist Party of Albania
2. Communist Party of Argentina
3. Communist Party of Armenia
4. Communist Party of Australia
5. Party of Labour of Austria
6. Communist Party of Azerbaidjan
7. Communist Party of Bangladesh
8. Communist Party of Belgium
9. Brazilian Communist Party
10. Communist Party of Britain
11. New Communist Party of Britain
12. Party of the Bulgarian Communists
13. Communist Party of Canada
14. Communist Party of Chile
15. Socialist Workers Party of Croatia
16. Communist Party of Cuba
17. AKEL, Cyprus
18. Communist Party of Bohemia & Moravia
19. Communist Party in Denmark
20. Egyptian Communist Party
21. Communist Party of El Salvador
22. Communist Party of Finland
23. Unified Communist Party of Georgia
24. German Communist Party
25. Communist Party of Greece
26. Hungarian Workers Party
27. Communist Party of India
28. Communist Party of India (Marxist)
29. Tudeh Party of Iran
30. Workers Party of Ireland
31. Communist Party of Ireland
32. Communist Party of Israel
33. Italian Communist Party
34. Communist Party (Italy)
35. Jordanian Communist Party
36. Socialist Movement of Kazakhstan
37. Workers Party of Korea
38. Socialist Party of Latvia
39. Socialist Party (Lithuania)
40. Communist Party of Luxembourg
41. Communist Party of Malta
42. Communist Party of Mexico
43. Popular Socialist Party - National Political Association, Mexico
44. Nepal Communist Party
45. Communist Party of Norway
46. New Communist Party of the Netherlands
47. Communist Party of Pakistan
48. Palestinian People’s Party
49. Palestinian Communist Party
50. Paraguayan Communist Party
51. Peruan Communist Party
52. Communist Party of Poland
53. Portuguese Communist Party
54. Philippines Communist Party [PKP 1930]
55. Romanian Socialist Party
56. Communist Party of the Russian Federation
57. Russian Communist Workers Party
58. Communist Party of the Soviet Union
59. New Communist Party of Yugoslavia
60. Communists of Serbia
61. Communist Party of Slovakia
62. South African Communist Party
63. Communist Party of Spain
64. Communist Party of the Workers of Spain
65. Communists of Catalonia
66. Communist Party of Swaziland
67. Communist Party of Sri Lanka
68. Communist Party of Sweden
69. Sudanese Communist Party
70. Syrian Communist Party
71. Syrian Communist Party - Unified
72. Communist Party of Turkey
73. Communist Party of Ukraine
74. Union of Communists of Ukraine
75. Communist Party USA
76. Communist Party of Venezuela

Other Parties

1. Union of Communists in Bulgaria
2. Communist Revolutionary Party of France
3. Pole of Communist Revival in France
4. Communist Party of Puerto Rico
5. Galizan People's Union
6. Communist Party, Switzerland

Etiquetes de comentaris: , , , ,Més articles
Segueix-nos

Comparteix

Tw
Fb

Tradueix


edita

Comunistes de Catalunya

Comunistes de Catalunya


Les coses són senceres allò que aparenten, i darrera d'elles... no hi ha res.

Jean-Paul Sartre